2022 HERO zorg wachtruimte Reade

Zorgpad Artritis

Er is bij jou artritis geconstateerd; een chronische ontstekingsziekte. Goed om te weten dat er tegenwoordig goede behandelingen mogelijk zijn er een team van deskundigen voor je klaar staat. Het doel van de behandeling is de ziekte zo veel mogelijk tot rust te brengen.

Het Zorgpad Artritis is opgezet om jou gedurende het eerste jaar na de diagnose regelmatig te zien. Elke drie maanden heb je een afspraak met de reumaverpleegkundige en daarna met de reumatoloog. Bij elk bezoek wordt gekeken hoe actief jouw reuma is. Dit wordt bepaald met behulp van de 'disease activity score' (DAS), die gebaseerd is op het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten, hoe je je voelt door de gewrichtsklachten en een ontstekingswaarde in jouw bloed. Ook word je gevraagd om voor elk bezoek een vragenlijst in te vullen, de RAPID3-vragenlijst. Daarin kan je jouw behandelaar informatie geven over jouw gezondheid, zoals pijn, vermoeidheid, functioneren en hoe je je over het algemeen voelt. Deze gegevens zijn belangrijk om de voortgang van de ziekte te meten en indien nodig jouw behandeling aan te passen.

Reumatoïde Artritis

Artritis is een auto-immuunziekte: het afweersysteem keert zich tegen het eigen lichaam. Lees meer over het ziektebeeld.

Start zorgpad

Je doorloopt een traject waarin een aantal afspraken gepland worden met de reumatoloog en reumaverpleegkundige. Op het moment van de diagnose schrijft de reumatoloog medicatie voor, hierna ga je naar de apotheek waar je uitleg krijgt over het gebruik, het verwachte effect en de eventuele bijwerkingen, waarna je kan beginnen met de medicatie.

 • 1e afspraak 4 weken na de diagnose
  • Reumaverpleegkundige (duur 60 minuten)
   Tijdens het gesprek met de reumaverpleegkundige krijg je informatie over je aandoening en de medicijnen die je gebruikt. De verpleegkundige meet je bloeddruk, lengte en gewicht en beoordeelt je gewrichten (DAS). Indien nodig wordt er bloed afgenomen en worden er onderzoeken zoals een botdichtheidsscan en röntgenfoto's gedaan. Ook bespreekt de verpleegkundige de RAPID3-vragenlijst met je. Het is belangrijk om 4 weken na de start met de medicatie een bloedafname te doen.

  • 2e afspraak (telefonisch) na 8 weken
   • Reumaverpleegkundige (duur 30 minuten)
    Tijdens de afspraak krijg je aanvullende informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen. De medicatie wordt beoordeeld, je gewrichten worden beoordeeld (DAS) en er wordt bloed afgenomen. Er wordt ook gesproken over de RAPID3-vragenlijst en hoe het met je dagelijks functioneren gaat, zoals werk, sport en huishouden. Als het relevant is voor jou, ontvang je informatie over reumarevalidatie. Het is belangrijk om 8 weken na de start met de medicatie weer een bloedafname te doen.

   • 3e afspraak na 3 maanden
    • Reumaverpleegkundige (duur 30 minuten)
     Jouw gewrichten worden beoordeeld (DAS) en er wordt bloed afgenomen. Het effect en de eventuele bijwerkingen van de medicatie worden besproken

    • 4e afspraak na 3,5 maand
     • Reumatoloog (duur 12 minuten)
      De reumatoloog bekijkt samen met jou onder andere de RAPID3-vragenlijst, de uitslagen van onderzoek en het effect van de medicatie en geeft eventueel opnieuw recepten mee.

     • 5e afspraak na 6 maanden
      • Reumaverpleegkundige (duur 30 minuten)
       Tijdens de afspraak worden je gewrichten beoordeeld (DAS) en wordt er bloed afgenomen. We bespreken ook of je nog vragen hebt en of je ondersteuning nodig hebt.

       Daarnaast wordt er een voorscreening op hart- en vaatziekten gedaan. We stellen aan de hand van drie vragen vast of een screening op hart- en vaatziekten voor jou nuttig is. Als dit zo is, wordt aanvullend het cholesterol bij de bloedbepaling bepaald. Je hoeft daarvoor niet nuchter te zijn. De uitslag wordt naar jou en jouw huisarts gestuurd, zodat deze zondig een behandeling kan starten.

      • 6e afspraak na 6,5 maand
       • Reumatoloog (duur 12 minuten)
        De reumatoloog bekijkt samen met jou onder andere de RAPID3-vragenlijst, de uitslagen van onderzoek en het effect van de medicatie en geeft eventueel opnieuw recepten mee.

       • Na 9 maanden
        • Bloedafname ter controle, vooraf aan de afspraak met de reumatoloog.

        • 7e afspraak na 9,5 maand
         • Reumatoloog (duur 12 minuten)
          De reumatoloog bekijkt samen met jou onder andere de RAPID3-vragenlijst, de uitslagen van onderzoek en het effect van de medicatie en geeft eventueel opnieuw recepten mee.

         • 8e afspraak na 12 maanden
          • Reumaverpleegkundige (duur 30 minuten)
           Tijdens de afspraak wordt de medicatie geëvalueerd en worden je gewrichten beoordeeld (DAS). Er wordt bloed afgenomen en er worden röntgenfoto's gemaakt van je handen en voeten. We bespreken ook hoe het met je dagelijks functioneren gaat, zoals werk, sport en huishouden. Als dat relevant is voor jou, ontvang je informatie over reumarevalidatie.

          • 9e afspraak na 12,5 maand
           • Reumatoloog (duur 12 minuten)
            De reumatoloog bekijkt samen met jou onder andere de RAPID3-vragenlijst, de uitslagen van onderzoek en het effect van de medicatie en geeft eventueel opnieuw recepten mee.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar van ziekte bezoek je meestal twee keer per jaar de reumatoloog als je ziekte rustig is. Er is een mogelijkheid om daarna de arts en verpleegkundige om en om te blijven zien. Natuurlijk kan er afgeweken worden van het schema als dat nodig is. Extra afspraken, onderzoeken en foto's kunnen gemaakt worden op verzoek van je behandelend reumatoloog en/of jezelf.

Medicijnen

Medicijnen vormen een belangrijk middel om de ontstekingen af te remmen en de pijn te verminderen. In overleg met de reumatoloog start je met medicijnen.

Verschillende typen

Er zijn verschillende typen medicijnen zoals

 • Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's);
 • Klassieke reumaremmers (DMARD’s);
 • Biologicals.

De medicijnen haal je bij de hierin gespecialiseerde Reade Apotheek of bij jouw eigen apotheek. Aanvullende informatie over de medicatie krijgt u via de apothekersassistente en de reumaverpleegkundige.

Meestal wordt gestart met een reumaremmer, een zogenaamde DMARD (afkorting van disease modifying antirheumatic drug). Er bestaan verschillende conventionele DMARD’s. Het meest bekende medicijn is methotrexaat (MTX). Het duurt meestal 2 tot 3 maanden voordat een DMARD effect heeft. Daarom wordt het voorgeschreven in een opbouwschema, vaak in het begin gecombineerd met het snelwerkende medicijn prednison. Dit noemen we het COBRA-light schema. Beide middelen kunnen bijwerkingen veroorzaken en daarom krijg je samen met deze medicijnen ook andere medicijnen of vitamines voorgeschreven om bijwerkingen tegen te gaan.

Als je begint met MTX en prednison krijg je van de apotheek een medicijnschema mee. het is handig om gebruik te maken van een afstreeplijst om vergissingen te voorkomen. Voor vragen of overleg over bijwerkingen kun je altijd terecht bij de apotheek of de reumaverpleegkundige.

Als DMARD’s, eventueel in combinatie, onvoldoende werken of er te veel bijwerkingen optreden wordt een biological voorgeschreven. Een biological remt een specifieke eigenschap van het afweersysteem zodat ontstekingen alsnog afnemen.

Een biological remt een specifieke eigenschap van het afweersysteem zodat ontstekingen alsnog afnemen.

Biologicals worden via (zelf)injectie of infuus toegediend. Als de reumatoloog een biological die je zelf injecteert voorschrijft, zal je door een biopoli-arts van Reade (locatie Jan van Breemen) gezien worden voor controle screening en voorlichting. Diezelfde dag krijg je uitleg van de apotheek en prikinstructie (voor zelfinjectie) van de doktersassistente. Als je gaat starten met een biological die via een infuus wordt toegediend, krijg je een afspraak voor de dagbehandeling.

Een maand na de start word je gebeld om te vragen hoe het met je gaat en of er bijwerkingen zijn. Drie tot vier maanden na de start van nieuwe medicatie volgt een controle afspraak om te beoordelen of het medicijn aanslaat.

Indien de verschillende biologicals niet effectief blijken, kan een synthetische DMARD (JAK remmer) worden overwogen.

Lees meer over bezoek biopoli

Lees meer over de dagbehandeling

Wat is belangrijk te weten over de medicatie?

Lees de bijgeleverde medicijnfolders van de apotheek aandachtig door. Wees bewust van:

 • De werking en mogelijke bijwerkingen van de medicatie.
 • De manier van inname.
 • Het langdurig gebruik.
 • Bloedafnamemomenten na de start van de medicatie.

Als je begint met MTX en prednison (het COBRA-schema) dan krijg je van de apotheek een medicijnschema mee. Het is handig om gebruik te maken van een afstreeplijst om vergissingen te voorkomen. Bij vragen of overleg over bijwerkingen kan je altijd terecht bij de apotheek of bij de reumaverpleegkundige (dagelijks telefonisch).

Heb je een kinderwens?

Indien je een zwangerschap overweegt, of al zwanger bent, informeer dan jouw reumatoloog hierover. De reumamedicatie kan invloed hebben op het ongeboren kind en dit moet je vooraf met de reumatoloog bespreken. Daarnaast kan bepaalde medicatie zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid bij de man.

Wat is belangrijk bij vaccinaties?

Wanneer je van plan bent op reis te gaan, ga dan na of er vaccinaties noodzakelijk zijn. Vaccinaties met een levend (verzwakt) virus mogen niet gegeven worden als je sommige DMARD’s of een biological gebruikt. Bij vragen over vaccinaties kan je ook contact opnemen met de GGD of met het Tropencentrum AMC.

Als je reumamedicijnen gebruikt, kun je de griepprik, coronaprik of pneumokokkenvaccin veilig laten zetten.

Gebruik je biologicals? Dan is het advies om de vaccinatie niet op dezelfde dag te laten zetten als dat je de biological gebruikt. Gebruik je een biological via een infuus op de dagbehandeling? Voor de werkzaamheid van de prikken is het dan het beste om tussen 2 infusen jezelf te laten vaccineren.

Gebruik je rituximab via een infuus? Dan adviseren we 4 weken vóór het infuus de prik(ken) te halen. Is dit niet mogelijk? Dan 2 maanden na het infuus.

Bij de overige vaccins moet vooraf contact opgenomen worden met de apotheek van Reade of met de reumaverpleegkundigen om na te gaan hoe en wanneer ze kunnen worden behandeld. Ook voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met een apotheekmedewerker, reumaverpleegkundige of jouw behandelend arts.

Contact gegevens apotheek Reade

Contactgegevens Klantenservice (voor contact met de reumaverpleegkundigen)


Is er sprake van wisselwerking met andere medicijnen?

Ja, er kan wisselwerking optreden tussen reumamedicatie en andere medicijnen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat je bij methotrexaat geen trimethoprim bevattende antibiotica (waaronder Cotrimoxazol) mag gebruiken. Het is van belang om jouw medicatiegebruik ook aan andere medisch specialisten en de tandarts door te geven.

Meer informatie over het geneesmiddel voor jouw behandeling vind je online via:

www.apotheek.nl (geschreven informatie over uw geneesmiddel)
www.kijksluiter.nl (filmpjes over jouw geneesmiddel)
https://reumanederland.nl/them...

Leefstijl

Leefstijl is van groot belang. Naast de behandeling met medicijnen kan je zelf een bijdrage leveren aan het verminderen van de ziekteactiviteit.

Reumarevalidatie

Reumarevalidatie richt zich op de gevolgen van jouw reumatische aandoening. Het biedt revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en/of het gebruik van hulpmiddelen en het vinden van een goed evenwicht in jouw leven om zo jouw gezondheid te bevorderen. Bespreek de mogelijkheden met jouw reumatoloog of reumaverpleegkundige.

Cliëntportaal MijnReade

In ons cliëntportaal MijnReade kun je onder andere laboratoriumuitslagen inzien en herhaalrecepten aanvragen. Ook kun je de vragenlijst RAPID3 invullen en specifieke gegevens inzien.

Aanvullende informatie

Veel mensen met reuma krijgen te maken met problemen op werk, omdat ze door gezondheidsklachten het werk niet meer kunnen uitvoeren zoals zij gewend waren. Blijf er niet mee zitten, maar bespreek het met jouw werkgever, arbo-arts en collega's. Je bent niet verplicht om op jouw werk te melden dat je artritis hebt. Het is wel van belang om het bespreekbaar te maken zodat jouw werkzaamheden (tijdelijk) kunnen worden aangepast. Je kunt het ook met jouw reumatoloog of reumaverpleegkundige bespreken. Bij vragen over jouw rechten kun je kijken op de website van het UWV en het poortwachtersloket. Informatieve websites over werk en reuma zijn:

Ja, de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is een landelijke patiëntenorganisatie, die opkomt voor de belangen van alle mensen met een reumatische aandoeningen en aangesloten patiëntenverenigingen. Ook is er een plaatselijke vereniging voor mensen uit Amsterdam en omgeving.

Klantenservice

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?