2022 HERO revalidatie behandelaar client rolstoel elektrisch

Visie wetenschappelijk onderzoek

Een bijzondere rol is weggelegd voor wetenschap bij het verdiepen en uitbreiden van onze expertise. Allereerst stimuleren wij dat bewezen inzichten sneller hun weg vinden naar ons handelen. Dat doen we onder meer door onderwijs en onderzoek dichter bij de dagelijkse praktijk te brengen. Ook willen we de inzet van systematische zorgevaluaties verankeren. We kunnen dan voor al onze behandelingen niet alleen op individueel niveau beslissen wat wijsheid is, maar juist ook leren op het niveau van de populatie.

Samenwerking is de sleutel

Daarnaast willen we zelf een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten door wetenschappelijk onderzoek binnen Reade te stimuleren en te faciliteren. We willen barrières om onderzoek te doen zoveel mogelijk wegnemen en ondersteuning bieden.

Wetenschappelijk onderzoek doen is complex geworden. Het aantal goede onderzoekers neemt toe en het geld voor onderzoek neemt af. De concurrentie om funding neemt dus toe. Track record is daarmee ook belangrijker geworden. De eisen die aan onderzoek worden gesteld, nemen ook toe. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van gegevens waaraan strenge voorwaarden zijn verbonden.

Voor een kleine organisatie is dat allemaal niet makkelijk in te regelen. Alleen daarom al heeft samenwerking ook hier een sleutelrol, in dit geval met kennisinstituten als het Amsterdam UMC, de VU, InHolland en HvA.

Includeren en snelheid maken

Wij hebben een grote populatie waardoor includeren relatief makkelijk is en er meer snelheid gemaakt kan worden dan wanneer mensen voor onderzoek geworven moeten worden in verschillende centra.

Kennisinstituten hebben menskracht, kennis, infrastructuur en track record. Zij worden bovendien door overheid en subsidiegevers gestimuleerd meer samenwerkingen aan te gaan, onder meer om de maatschappelijke impact van onderzoek te vergroten. Samenwerken levert niet alleen wederzijds voordeel op, het is noodzakelijk voor succes, voor ons en voor onze partners.

Goed academisch klimaat

Onze bijdrage aan de wetenschap is inhoudelijk een samenspel tussen persoonlijke drijfveren en interesses van onderzoekers, synergie en chemie tussen samenwerkingspartners, funding en geluk. We zetten daarom liever in op een goed academisch klimaat waarbinnen wetenschappelijk onderzoek kan gedijen, dan op het nastreven van specifieke onderzoekslijnen.

Als we invloed kunnen uitoefenen en als we keuze hebben tussen gelijkwaardige alternatieven, zetten we in op onderzoek waarin samenwerken in netwerken een belangrijke rol speelt, in lijn met deze visie.

Samen ruimte maken voor onderzoek

Tenslotte, we willen ook intern bijdragen aan het besef dat wetenschap, opleidingen en onderwijs niet alleen een maatschappelijk doel dient, maar ook een gemeenschappelijk belang is voor alle professionals binnen Reade en voor Reade als geheel. Wetenschap stelt ons in staat te excelleren in zorg en maakt ons aantrekkelijk als werkgever en netwerkpartner.

Onze bijdrage aan opleidingen en onderwijs houden ons scherp en vergroten de zichtbaarheid van Reade bij kennisinstellingen en aankomend talent dat voor Reade kan kiezen. Dat betekent dat we het als team moeten doen, samen ruimte maken voor onderzoek.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?