Toestemmingen delen gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving behandeld. Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met anderen.

In sommige gevallen kan het delen van jouw medische gegevens jouzelf en anderen goed helpen. Speciaal voor die gevallen vragen wij jou graag om toestemming.
Dat gaat om de beschikking tot jouw medische gegevens voor:

  • het verbeteren van zorg
  • landelijke kwaliteitsregistraties
  • het screenen voor wetenschappelijk onderzoek
  • de inzage en het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners*

Jouw keuze vastleggen

Je kunt jouw keuze zelf vastleggen in MijnReade, ons cliëntportaal.

Let op: De keuze die je nu vastlegt kun je ook altijd weer zelf wijzigen in MijnReade.

Inzage en uitwisselen van medische gegevens

We zijn continu bezig met verbeteringen in de zorg, binnen Reade en in samenwerking met elkaar op landelijk niveau.

Sinds kort is het mogelijk dat artsen die jou op dat moment behandelen, belangrijke medische gegevens van jou bij verschillende zorginstellingen digitaal kunnen inzien. Dat scheelt veel tijd en kan onnodige onderzoeken en zelfs fouten voorkomen.
Maar inzage kan alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven!

Waarom is inzage belangrijk?
Artsen kunnen dan bijvoorbeeld kijken naar uitslagen van bloedonderzoek dat in een ander ziekenhuis is gedaan. Ook bij spoedgevallen, ’s avonds en in het weekend. Bovendien hoef je niet bij elke zorgverlener steeds hetzelfde verhaal te vertellen en dat scheelt veel tijd.

Om welke gegevens gaat het precies?
Het gaat alleen om de Basisgegevensset Zorg (o.a. laboratoriumuitslagen en allergieën) en om relevante correspondentie, zoals verwijsbrieven.

Regel het eenvoudig zelf
Geef aan Reade toestemming om inzage in je gegevens te geven aan andere zorginstellingen. Log daarvoor in op www.mijnreade.nl en ga in de bovenbalk naar “Mijn gegevens” en klik vervolgens op “Toestemmingen”. Ook pas je het daar net zo makkelijk weer aan.

Geef andere zorginstellingen ook toestemming
Voor de artsen van Reade is het ook belangrijk om inzage te hebben in jouw gegevens bij andere zorginstellingen. Dus ben je ook ergens anders onder behandeling? Geef dan ook daar jouw toestemming!

Eerste stappen naar grote verbetering
Inzage en het uitwisselen van medische gegevens is nog niet overal mogelijk. Zo zijn er nog uitdagingen met de verschillende systemen bij ziekenhuizen. Maar de eerste stappen zijn gezet en het gaat de goede kant op!

Geef jouw keuze door

Je kunt je toestemming hiervoor zelf vastleggen in MijnReade. Of vul het formulier in en lever het in bij de balie in de hal op de hoofdlocaties. Je dient dan een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Veelgestelde vragen over toestemming geven

Alle zorgverleners die je behandelen, houden een digitaal medisch dossier bij over jou. Als je naast Reade ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent, of in de toekomst komt, kan het belangrijk zijn dat zij jouw gegevens uit ons medisch dossier kunnen lezen en overnemen. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.

In de zorg kan elke minuut tellen en kan goede informatie het verschil maken. Artsen kunnen daardoor bijvoorbeeld rekening houden met uitslagen van onderzoeken, jouw medicatie, allergieën en jouw behandelingen.

Digitale inzage en uitwisselen is snel en kan fouten, onnodige herhaling van onderzoeken en eventuele schade aan jouw gezondheid voorkomen. Bovendien hoef je niet bij elke zorginstelling alles te onthouden en opnieuw te vertellen.

De overheid en zorginstellingen werken nog volop aan het verder mogelijk maken van digitale inzage en uitwisseling. Nog niet alle zorginstellingen kunnen onderling gegevens inzien. De vele zorginstellingen en verschillende systemen maakt het extra complex. Ook gaat het natuurlijk om zeer gevoelige informatie waar heel zorgvuldig mee om wordt gegaan zodat de privacy altijd gewaarborgd blijft.

Voor jouw zorgverleners binnen Reade is het ook belangrijk om jouw medische gegevens te kunnen zien bij andere zorginstellingen. Daarmee hebben ze een vollediger beeld van jouw gezondheid en hoef je niet alles zelf te onthouden en te vertellen.

Dus ben je onder behandeling bij een andere zorginstelling? Geef dan ook daar jouw toestemming.

Reade kan sinds kort gegevens inzien en uitwisselen met alle ziekenhuizen en andere zorginstellingen binnen de medisch specialistische zorg die dezelfde software gebruiken. En alleen als jij Dara toestemming voor hebt gegeven.

Als wij jouw gegevens ook beschikbaar kunnen stellen aan nieuwe categorieën zorgaanbieders, zoals de huisartsen, dan vermelden wij dat op deze pagina en op de informatieschermen in de wachtruimtes. Je kan dan opnieuw overwegen of je jouw keuze voor wel/geen toestemming wilt aanpassen.

  • Als jouw arts direct wil weten wat je gezondheidssituatie en behandeling is en welke medicatie jij gebruikt. Dit kan ook ’s avonds, ’s nachts of bij spoed zijn als jouw arts in Reade niet beschikbaar is;
  • Als je jouw arts niet zelf (volledig) kunt informeren over jouw gezondheid en behandelingen;
  • Als jouw arts advies vraagt over jouw gezondheidssituatie of behandelplan aan een collega in of buiten Reade;
  • Als je voor een second opinion naar een ander zorginstelling gaat;
  • Als je wordt doorverwezen naar een ander zorginstelling of in de toekomst wordt behandeld in een ander zorginstelling.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?