PDF

Zoekresultaten

Er zijn 173 resultaten gevonden

Veelgestelde vragen

Ja, jouw revalidatietraject gaat gewoon door.

Reade is erkend als opleidingsinstelling voor Reumatologen, Revalidatieartsen en Verpleegkundigen niveau 4 en 5. Naast opleidingsplaatsen voor de specialisatie tot reumatoloog of revalidatiearts, hebben wij plaatsen beschikbaar voor artsen niet in opleiding tot specialist. Studenten Geneeskunde kunnen bij ons terecht voor hun verplichte verpleeghulpstage en (junior) coschap.

Tevens spelen wij een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en bij de nascholing van revalidatieartsen en reumatologen.

Wij bieden ook stageplaatsen aan studenten van diverse opleidingen, zowel zorg- als niet-zorg gerelateerde. Kijk op de pagina werken bij Reade voor meer informatie.

Reade is erkend als opleidingsinstelling voor Reumatologen, Revalidatieartsen en Verpleegkundigen niveau 4 en 5. Naast opleidingsplaatsen voor de specialisatie tot reumatoloog of revalidatiearts, hebben wij plaatsen beschikbaar voor artsen niet in opleiding tot specialist. Studenten Geneeskunde kunnen bij ons terecht voor hun verplichte verpleeghulpstage en (junior) co-schap.

Tevens spelen wij een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en bij de nascholing van revalidatieartsen en reumatologen.

Wij bieden ook stageplaatsen aan studenten van diverse opleidingen, zowel zorg als niet-zorggerelateerde. Kijk op de pagina werken bij Reade voor meer informatie.

Wat betekent dit voor cliënten?

Het kan zijn dat een cliënt een afspraak heeft bij een coassistent, arts in opleiding of een physician assistant omdat Reade een opleidingsinstituut is. Coassistenten (in opleiding tot arts), artsen in opleiding tot specialist en physician assistants worden opgeleid en zijn werkzaam bij Reade. Een physician assistant neemt zelfstandig bepaalde taken over van de revalidatiearts. Alle coassistenten, artsen in opleiding en physician assistants werken onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts of reumatoloog.

Revalidatie zorg behandelen nah dwarslaesie amputatie reuma

Revalidatie

Reade is het expertisecentrum in revalidatie. Wij bieden een compleet aanbod aan behandelprogramma's en -methoden voor volwassenen, kinderen en jongeren, die door een ziekte of ongeval, beperkingen ervaren in het dagelijks leven. In hartje Amsterdam en omstreken, zetten meer dan 500 professionals zich met plezier in om hen in staat te stellen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Afspraak voorbereiden - Revalidatiearts

Binnenkort heb je een eerste afspraak voor revalidatie.

2022 HERO foyer therapeut client krukken

Klinische revalidatie

De revalidatiearts in het ziekenhuis heeft je doorverwezen naar Reade voor revalidatie. Door je aandoening of letsel ben je soms niet meer in staat volledig zelfstandig te functioneren of is het dagelijkse leven sterk bemoeilijkt. Wanneer je je thuis nog niet kan redden, word je vanuit het ziekenhuis of verpleeghuis bij ons tijdelijk opgenomen in de kliniek. Je blijft dan slapen en krijgt behandelingen van ons.

Amputatie revalidatie

We bieden revalidatie na amputatie, zowel poliklinisch als klinisch. In beide gevallen volgt een onderzoeksfase van twee tot drie weken. Een team van behandelaren zoekt samen met de revalidatiearts uit wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn. Op basis van de uitkomsten en jouw wensen bepalen jullie samen het revalidatieprogramma.

Reuma tegel

Reuma (revalidatie)

Na het stellen van de diagnose volgt in de regel zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze behandeling door de reumatoloog. Op indicatie verwijst de reumatoloog door naar andere discipline(s)/specialist(en). De behandeling of relevante wijzigingen in de behandeling worden altijd besproken met je.

2022-HERO-behandelaar-kind-kindenjeugdzorg

Jeugdreuma revalidatie

Vaak is behandeling met medicatie, ondersteuning van een reumaverpleegkundige of begeleiding in de eerste lijn voldoende. Maar soms zijn er specifieke vragen of ontstaan er problemen in het goed leren omgaan met de gevolgen van deze chronische ziekte. Hiervoor is ondersteuning vanuit een gespecialiseerd revalidatieteam nodig.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?