Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is voor de Stichting Reade (hierna: Reade) van groot belang. Jij en onze medewerkers mogen ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere zorggereleteerde wetgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz).

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Wij respecteren ieders privacy en vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Reade is verantwoordelijk

Reade is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Reade verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer je onze website bezoekt of wanneer je bij ons onder behandeling bent. Dit betekent dat Reade (en al haar locaties) er verantwoordelijk voor is dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Reade doen met informatie die wij over je te weten komen, wanneer je onder behandeling staat bij een van onze zorgverleners of onze website (www.reade.nl) bezoekt. Wij verkrijgen op deze manier verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de geneeskundige behandelovereenkomst die wij met jou sluiten. Hiervoor gebruiken wij onderstaande persoonsgegevens voor het verlenen van zorg.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • Gezondheidstoestand
 • Resultaten van onderzoeken
 • Diagnose en behandelplannen

Deze gegevens worden in een medisch dossier vastgelegd, het zogenaamde Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). Wij verwerken deze gegevens omdat we een geneeskundige behandelingsovereenkomst met jou hebben gesloten om je zorg te verlenen. Wij zijn daarnaast wettelijk verplicht om jouw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te gebruiken voor veilige en juiste zorgverlening. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om jouw BSN op te nemen in de administratie en te controleren via een identiteitsbewijs.

Wij zijn op grond van de WGBO verplicht om deze gegevens 20 jaar vanaf het moment dat onze zorg voor jou stopt te bewaren. We kunnen jouw gegevens langer bewaren als het nodig is voor het verlenen van goede zorg.

Als je bij ons zorg ontvangt, moet Reade de zorg volgens bepaalde regels registeren en declareren bij de zorgverzekeraar.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeringsgegevens /polisgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • Diagnosegegevens
 • Verwijzing (indien van toepassing)
 • Andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de aan jou geleverde zorg

De diagnosegegevens en uitgevoerde behandelingen worden gekoppeld aan declaratiecodes.

Reade is als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Hiervoor zullen patiënttevredenheidsonderzoeken en interne audits worden uitgevoerd.

Hiervoor verwerken bij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • Gezondheidstoestand
 • Resultaten van onderzoeken
 • Diagnose en behandelplannen

Bij Reade wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Medische gegevens. Hiermee bedoelen we de informatie uit jouw medisch dossier die in het kader van je behandeling worden verzameld.
 • Lichaamsmateriaal. Dit kan bloed, urine of weefsel zijn.

Bij onderzoek waarbij wij wel over jouw persoonsgegevens beschikken, vragen wij jouw toestemming als we je gegevens willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Soms gebruiken wij anoniem of gecodeerd lichaamsmateriaal en anonieme en gecodeerde gegevens.

In andere gevallen kunnen we je soms niet om toestemming vragen, bijvoorbeeld omdat iemand overleden is of erg moeilijk te vinden is. Reade mag dan onder strikte voorwaarden jouw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Je kunt hiertegen bezwaar maken.

Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Wanneer je gevraagd wordt om deel te nemen aan een onderzoek, word je hier over geïnformeerd.

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Datum beschikbaarheid
 • Link naar LinkedIn-profiel
 • Eventuele overige informatie die jij meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken.

De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kan je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Delen van jouw gegevens

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van je te delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar jouw zorgverzekeraar. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens verstrekken aan landelijke registraties. Reade bekijkt zorgvuldig of dit anoniem kan en doet dat wanneer mogelijk. Als het noodzakelijk is voor jouw behandeling of gezondheid informeren wij jouw (huis)arts die jou heeft doorverwezen naar Reade over de belangrijkste bevindingen. Wij verstrekken geen gegevens als dit niet nodig is.

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren wij jouw gegevens bij andere bedrijven of krijgen die van andere organisaties. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Curatoren en bewindvoerders
 • Onze leveranciers en partners, zoals apotheken, hulpmiddelen, vervoersbedrijven etc.
 • Zorgverzekeraar
 • Gemeente en andere overheidsinstanties zoals NzA, IGJ.
 • Andere zorgverleners, zorginstellingen of derden die worden of zijn betrokken bij jouw behandeling

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:    
Facebook & Instagram (privacyverklaring)
Twitter (privacyverklaring)
LinkedIn (privacyverklaring)

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Soort

Cookie; Entiteit; waarborgen

Doel

Bewaartermijn

Functioneel

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

Analytisch

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:

· een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

· Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

· verder geen gegevens delen met Google; en

· wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

Tijdelijk ook
Trackingcookies

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring


Campagne partner
Stipt Digital

Trackingcookies volgen je als je op de functie verpleegkundige hebt gezocht of geklikt, waardoor je tijdens het surfen op andere websites, de advertentie met onze functies kan ontvangen.

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf. Als je in de cookietabel op 'privacyverklaring' klikt, word je doorverwezen naar de betreffende privacyverklaring.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Ke kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Om integer en vertrouwelijk jouw gegevens te verwerken nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De keuze van deze maatregelen zijn gebaseerd op de beschikbare technologie, het soort persoonsgegevens dat we vastleggen, en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Jouw gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Ontdek je toch een kwetsbaarheid in onze dienstverlening?
Het is fijn als je ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van jouw en onze gegevens en systemen.

Beroepsgeheim/privacy

De gegevens die over jou worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle zorgverleners van Reade zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alle andere medewerkers (zoals ondersteunende diensten) hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Alleen de zorgverleners die bij jouw behandeling betrokken zijn mogen jouw dossier inzien als dat nodig is voor je behandeling. Andere medewerkers mogen jouw dossier alleen inzien als dat noodzakelijk is voor hun werk. Bijvoorbeeld de medewerkers van Reade Service & Planning of de zorgadministratie. Zij krijgen alleen toegang tot de gegevens die voor hun werk nodig zijn.

Jouw rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kan je deze toestemming op ieder moment intrekken.

Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

In sommige gevallen kan je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Wil je gebruik maken van jouw rechten?

Dat kan via het versturen van een e-mail of brief.

Reade Revalidatie & Reumatologie
Service & Planning - privacy
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Heb je een vraag, tip of klacht over gegevensbescherming?

Stuur een e-mail naar Judy Hsieh, Functionaris gegevensbescherming van Reade via FG@reade.nl.

Of stuur een brief:
Reade Revalidatie & Reumatologie
Judy Hsieh, Functionaris gegevensbescherming
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam


Komen wij er samen niet uit?
Leg jouw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacy verklaring veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als er nieuwe ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven. Op onze website vind je altijd de laatste versie.

Deze laatste versie is van 04-12-2023.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?