Reuma tegel

Expertiseteam Artritis

Je bent door de revalidatiearts of physician assistant (PA) aangemeld voor een behandeltraject in het artritis team vanwege klachten en beperkingen samenhangend met jouw aandoening.

Het Artritisteam stelt samen met jou om een plan hoe je het beste om kan gaan met jouw aandoening. Je krijgt specialistische zorg van een deskundig, nauw samenwerkend behandelteam. Het doel van het behandeltraject is dat jij zo optimaal mogelijk kan functioneren. En weer deel kan nemen aan activiteiten die voor jou belangrijk zijn. Hiervoor krijgt je de juiste informatie, oefeningen en adviezen.

Het artritisteam overlegt regelmatig over jouw voortgang in het behandeltraject. Zo nodig worden in overleg met jou de behandeldoelen bijgesteld. Een van de behandelaren wordt jouw vaste aanspreekpunt voor het behandelteam. Meestal is dit de therapeut met wie je het vaakst contact hebt. Tijdens jouw traject meten we je vooruitgang met vragenlijsten.

Afhankelijk van de indicatie worden er naast de revalidatiearts of physician assistant meerdere behandelaren bij jouw traject betrokken. Tijdens jouw behandeling krijg je mogelijk te maken met een

  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • handtherapeut
  • maatschappelijk werker
  • podotherapeut
  • diëtiek
  • psycholoog

Locatie Expertiseteam Artritis

Locatie jvb reade

Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat

Amsterdam

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?