2022-HERO-behandelaar-kind-kindenjeugdzorg

Jeugdreuma revalidatie

Vaak is behandeling met medicatie, ondersteuning van een reumaverpleegkundige of begeleiding in de eerste lijn voldoende. Maar soms zijn er specifieke vragen of ontstaan er problemen in het goed leren omgaan met de gevolgen van deze chronische ziekte. Hiervoor is ondersteuning vanuit een gespecialiseerd revalidatieteam nodig.

Na intake bij de revalidatiearts bepalen we samen wat er nodig is. Soms is een advies of kort traject bij (1 van) onze experts op het gebied van jeugdreuma (JIA) voldoende. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanmeten van een brace of schoenen of een hulpmiddelenadvies. Ook kunnen we altijd meedenken met een therapeut elders die vastloopt op een bepaald vraagstuk. Bijvoorbeeld ten aanzien van sportmogelijkheden of als er problemen zijn rondom het innemen of toedienen van de medicatie.

Observatie

Als je vragen of problemen ingewikkelder zijn en meerdere gebieden beslaan, dan wordt er vaak gekozen voor een 'multidisciplinair observatietraject'. Je hebt dan afspraken bij de fysiotherapie en een ergotherapeut. En als nodig ook met bijvoorbeeld podotherapeut, handtherapeut of psycholoog. Voor de ouders is er een intake bij maatschappelijk werk.

In een tijdsbestek van ongeveer 6 weken kom je daarvoor wekelijks 1 a 2 keer naar ons toe. Vervolgens is er een planbespreking met kind/jongeren, ouders, revalidatiearts en de teamleden. Afhankelijk van onze bevindingen en jouw wensen en verwachtingen wordt een op maat een voorstel voor behandeling gedaan. Dit kan binnen Reade zijn, maar ook (deels) elders als dit meer passend is.

We werken vanuit de hulpvraag. De invloed van de ziekte op dagelijks functioneren, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven wordt in kaart gebracht. Er is aandacht voor uitleg en zelfmanagement. De mate van ziekteactiviteit en verschillende aandachtspunten per leeftijdsfase worden uiteraard meegenomen. De behandeling ziet er daardoor voor iedereen anders uit. Het doel is dat kinderen en jongeren ondanks hun reuma toch zo goed mogelijk met alles mee kunnen doen passend bij hun leeftijd.

Behandelaars

  • Revalidatiearts of PA
  • Reumatoloog
  • Maatschappelijk werker
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Sportagoog
  • Psycholoog
  • Podotherapeut

Locatie Jeugdreuma revalidatie

Locatie jvb reade

Jan van Breemen

Amsterdam

Meer over deze kinderbehandeling

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?