2022 HERO revalidatie behandelaar client rolstoel elektrisch

Poliklinische Neurorevalidatie (NMA)

Bij Reade bieden wij revalidatie voor mensen met neurologische en neuromusculaire aandoeningen.

Binnen de polikliniek neurorevalidatie worden cliënten behandeld met de volgende neurologische en neuromusculaire aandoeningen:

  • NAH (beroerte, traumatisch hersenletsel, licht traumatisch hersenletsel, hersentumoren, hersenontsteking)
  • Neuromusculaire aandoeningen (NMA), ook wel spierziekten genoemd, inclusief spinocerebellaire ataxie
  • Polyneuropathie e.c.i (door onbekende oorzaak)
  • Cerebrale Parese (CP)
  • Multiple Sclerose (MS)

Hoe verloopt de revalidatie?

Na het eerste gesprek bij de revalidatiearts of physician assistant volgt een intakegesprek bij verschillende behandelaren. Afhankelijk van jouw klachten en hulpvragen zijn dat: Fysiotherapie, Ergotherapie, Maatschappelijk Werk, Logopedie, Psychologie, Sport en Diëtetiek. Waar mogelijk worden intakegesprekken gecombineerd. Bijvoorbeeld een gezamenlijk intakegesprek met een fysiotherapeut en ergotherapeut. Tijdens deze gesprekken worden jouw klachten in kaart gebracht, komen jouw specifieke hulpvragen aan bod en bespreekt de behandelaar wat hij/zij voor je kan betekenen.

We verwachten van jou dat je actief meedenkt in het revalidatietraject. Bijvoorbeeld over jouw hulpvragen. Samen met jou stellen we hiervoor realistische doelen op. Ook betrekken we waar nodig jouw naasten bij de behandeling

Na de intakegesprekken wordt jouw behandeltraject besproken in onze teamvergadering. Dit is meestal na twee á drie weken. Alle behandelaren waar je kennis mee hebt gemaakt zijn hierbij aanwezig, inclusief de revalidatiearts of physician assistant. We bespreken hier hoe jouw behandeling bij Reade er uit ziet, aan welke doelen we gaan werken en hoe vaak/ hoelang je behandeld wordt de komende tijd. Ook wordt besproken of je mee kunt doen in groepsbehandelingen.

Je krijgt een persoonlijk contactpersoon toegewezen. Dit betreft één van jouw behandelaren. Deze behandelaar neemt het behandelplan met je door dat geschreven is n.a.v. de teamvergadering. We vragen je vervolgens of je het eens bent met het plan en of je nog vragen hebt. Naar aanleiding van het behandelplan worden de benodigde therapieën gepland. De behandelaren onderling hebben nauw contact met elkaar om te zorgen dat het behandeltraject zo goed mogelijk verloopt.

Eens in de zes weken evalueren we met het gehele team waar je staat in het revalidatietraject. We bespreken of gestelde doelen behaald zijn, of we doelen moeten bijstellen, en wanneer je het traject afrondt. Hoelang een traject duurt is per persoon verschillend en is afhankelijk van de gestelde doelen.

Gemiddeld kom je twee tot drie keer per week naar Reade tijdens het revalidatietraject. Dit wordt na verloop van tijd weer afgebouwd zodra er doelen behaald zijn.

Hoofdbehandelaar

De revalidatiearts of physician assistant houdt het hele traject het overzicht over de verschillende behandelingen die je volgt.

Behandeling starten?

Regel je verwijzing of bekijk de actuele wachttijden

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?