Reade-tuinkant-overtoom-poli-klinkiek

Intensieve Neurorevalidatie (INR)

Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie (INR) is ontwikkeld voor mensen met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel.

In het groepsprogramma leer je van en met elkaar de gevolgen van je hersenletsel. En de mogelijkheden zo goed mogelijk gebruiken. Je leert deze gevolgen (h)erkennen en er steeds beter mee omgaan. Het programma stelt jou in staat weer meer regie te nemen over je leven, zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk. En om een leven met de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel meer te kunnen accepteren.

Voor wie is INR?

Intensieve Neurorevalidatie (INR) is een poliklinische groepsprogramma voor mensen die minstens een jaar na hersenletsel nog problemen hebben op één of meer van de volgende gebieden:

 • cognitie (aandacht, geheugen, plannen)
 • emotie (laag zelfbeeld, somber, onzeker)
 • gedrag (prikkelbaar, sociale vaardigheden)
 • belastbaarheid (energie)

Het INR-programma

Het programma is gericht op:

 • het bevorderen van inzicht,
 • acceptatie en compensatie voor de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel.


Voordelen groepstherapie

Het is een vaste groep van 6 à 7 deelnemers. Iedereen start en eindigt gelijktijdig. Leren in een groep is anders dan leren alleen. In de groep ervaar je dat je niet de enige bent. Je hoort hoe anderen ermee omgaan; wat werkt en wat niet werkt. De groep vormt een veilige plek om ervaringen en emoties te delen, nieuwe vaardigheden op te bouwen en zelfvertrouwen op te bouwen.

Opzet van het programma

De trainingsdagen zijn op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 14.45 uur. Het programma duurt in totaal 14 weken. Als je meedoet aan het programma word je een cursist genoemd, geen patiënt. Er wordt namelijk van jou een actieve inbreng gevraagd. Aan het begin van het programma sluit het team met jou een behandelovereenkomst af in de vorm van een werkposter. Daarop staat aan welke doelen je gaat werken en op welke manier. De poster vormt jouw richting en houvast tijdens het programma.

 • Groepstherapie eerste fase
  • In de eerste 7 weken staat het zorgen voor een goede basis centraal: 'naar binnen kijken'. Vanuit een goede basis kan er in de tweede helft gebouwd worden.

  • Oefenperiode
   • Na de eerste zeven weken is er een oefenperiode van twee weken. In deze weken ondervind je hoe het thuis gaat met wat je geleerd hebt.

   • Groepstherapie tweede fase
    • In de tweede periode van 7 weken ligt de nadruk op het verstevigen en uitbreiden van sociale rollen. Denk aan de rol in de relatie, het gezin, met vrienden, op het werk en/of in de maatschappij.

    • Eindpresentatie
     • Voor naastbetrokkenen (familie, vrienden en belangstellenden) geven cursisten aan het eind van het programma uitleg over het programma en over de resultaten die zij bereikt hebben. Deze presentatie wordt in de groep voorbereid en geoefend.

     • Na INR gaat revalidatie verder
      • Als het programma is afgesloten komen de deelnemers na enige tijd nogmaals bij elkaar en evalueren we de gestelde doelen en stellen we eventuele nieuwe doelen vast. Ook kan er zo nodig nog individuele therapie plaatsvinden na afronding van INR.

Het programma heeft een vaste structuur en wordt begeleid door twee psychologen, een psychomotore therapeut, een medewerker sport en een medewerker van een andere discipline (ergotherapeut, logopedist of maatschappelijk werker).

Het is belangrijk dat je steun krijgt van mensen uit jouw directe omgeving. Het is van grote meerwaarde wanneer partners, familieleden en vrienden weten waar je in het behandelprogramma mee bezig bent, dat zij zelf leren hoe ze zo goed mogelijk met jouw veranderingen om kunnen gaan en hoe ze jou kunnen helpen bij het verwezenlijken van jouw doelen.

Tijdens het programma komen de naastbetrokkenen 3 keer bijeen. Besproken wordt onder andere hoe datgene wat in het programma geoefend wordt, ook thuis in de praktijk kan worden gebracht. Ook kunnen naastbetrokkenen ervaringen uitwisselen en wordt stilgestaan bij de gevolgen die jouw hersenletsel voor hen kunnen hebben. Naastbetrokkenen zijn ook welkom als gast in het behandelprogramma of bij individuele gesprekken. Zij worden ook uitgenodigd bij de kennismakingsdag en het evaluatiemoment halverwege het programma.

Onderdelen van het programma

Als je grote doelen stelt die niet haalbaar zijn, is dat ontmoedigend. Je wilt van alles, maar komt tot niets. Cursisten leren haalbare doelen te stellen voor een dag, weekend of week. Door doelen op te delen in kleinere (sub)doelen, lukt er meer en behaal je eerder resultaat.

Hoe werken hersenfuncties als onthouden, informatie verwerken, concentreren, oriënteren, probleem oplossen en inzicht? Als je weet wat het probleem is, kun je er ook aan werken. We geven uitleg over de verschillende denkfuncties en bespreken hoe je beperkingen hierin kunt compenseren.

Het is belangrijk dat je aan anderen kunt uitleggen tegen welke problemen je in het dagelijks leven aanloopt als gevolg van jouw hersenletsel. Anderen kunnen hier dan beter rekening mee houden. Dit is met name belangrijk omdat de gevolgen meestal niet direct zichtbaar zijn. Verder kunnen mensen met hersenletsel moeite ondervinden in de omgang met anderen, zonder dat duidelijk is hoe dit komt. Tijdens de interpersoonlijke training staan sociale vaardigheden centraal: hoe presenteer je jezelf op een duidelijke manier, hoe kun je rekening houden met anderen? Door te oefenen en elkaar feedback te geven, krijg je meer kijk op jouw manier van reageren en communiceren.

Met behulp van verschillende ervaringsoefeningen wordt gewerkt aan het vergroten van het inzicht in verschillende thema's zoals: spanningsopbouw, emotieregulatie, grenzen aangeven etc.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen en sportieve activiteiten worden aangeboden. Deze kunnen helpen bij het omgaan met stress en het vergroten van het lichaamsbewustzijn.

Iedere cursist krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen waarmee hij één keer per week zijn of haar voortgang in het programma kan bespreken. Ook is in deze gesprekken ruimte voor onderwerpen die de cursist niet in de groep wil of kan bespreken en is er de mogelijkheid voor gesprekken samen met een partner.

Starten met het programma?

Binnenkort starten we weer met een nieuwe groep. Mail ons voor meer informatie of om je aan te melden.

Een arts kan je verwijzen middels een verwijsbrief met daarin een verzoek tot een intake voor het behandelprogramma INR bij Reade. Je wordt dan uitgenodigd voor een intake bij een revalidatiearts en psycholoog van de polikliniek Cognitie, Emotie en Gedrag. Zij maken een eerste inschatting of INR bij jou kan aansluiten, of dat een andere behandeling (binnen of buiten Reade) beter past. Als INR passend lijkt, krijg je een vervolggesprek met INR-trainers en word je uitgenodigd om, wanneer er op dat moment een groep draait, een dag mee te lopen als gast. Zo kun je een beeld vormen van het programma en de manier waarop gewerkt wordt. De trainers kunnen zo beter inschatten of het programma bij je aansluit. Hierna vindt een tweede gesprek plaats met de trainers van het behandelprogramma, waarin een besluit over deelname wordt genomen. Als je niet voor deelname in aanmerking komt, wordt een persoonlijk advies gegeven over verdere mogelijkheden.

Locatie Intensieve Neurorevalidatie (INR)

Reade overtoom revalidatie reumazorg

Overtoom

Amsterdam

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?