Reade-tuinkant-overtoom-poli-klinkiek

Intensieve Neurorevalidatie (INR)

Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel.

In een groepsprogramma leer je van en met elkaar de gevolgen van je hersenletsel. En de mogelijkheden zo effectief mogelijk te gebruiken. Je leert deze gevolgen (h)erkennen en er steeds beter mee omgaan. Het programma stelt jou in staat weer meer regie te nemen over je leven, zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk. En om een leven met de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel meer te kunnen accepteren.

Het INR-programma

Leren in een groep is anders dan leren alleen. In de groep ervaar je dat je niet de enige bent. Je hoort hoe een ander ermee omgaat; wat werkt en wat niet werkt. Het programma heeft een vaste structuur en wordt begeleid door twee psychologen, een psychomotore therapeut, een medewerker sport en een medewerker van een andere discipline (ergotherapeut, logopedist of maatschappelijk werk).


De trainingsdagen
Maandag en donderdag van 09.30 uur tot 14.45 uur.
De behandeling duurt in totaal 14 weken.

Ook naastbetrokkenen worden uitgenodigd bij de kennismakingsdag.

De behandeling duurt in totaal 14 weken. En is verdeeld over twee keer 7 weken.

Na de eerste zeven weken is er een oefenperiode van twee weken. In deze weken ondervind je hoe het thuis gaat met wat je geleerd hebt.

Deze duurt weer 7 weken.

Voor wie is INR?

Intensieve Neurorevalidatie (INR) is een poliklinische groepsprogramma voor mensen die minstens een jaar na hersenletsel nog problemen hebben op één of meer van de volgende gebieden:

  • cognitie (aandacht, geheugen, plannen)
  • emotie (laag zelfbeeld, somber, onzeker))
  • gedrag (prikkelbaar, sociale vaardigheden)
  • belastbaarheid (energie)

Het is belangrijk dat je steun krijgt van mensen uit jouw directe omgeving. Tijdens het programma komen de naast betrokkenen 3 keer bijeen. Besproken wordt onder andere hoe datgene wat in het programma geoefend wordt ook thuis in de praktijk kan worden gebracht. Ook kunnen naast betrokkenen ervaringen uitwisselen en wordt stilgestaan bij de gevolgen die jouw hersenletsel voor hen kunnen hebben. Naastbetrokkenen zijn tevens welkom als gast in het behandelprogramma of bij individuele gesprekken. Zij worden ook uitgenodigd bij de kennismakingsdag en het evaluatiemoment halverwege het programma.

Meer informatie

Bekijk de folder voor meer informatie over de onderdelen van het programma.

Starten met het programma?

Binnenkort starten we weer met een nieuwe groep. Mail ons voor meer informatie of om je aan te melden.

Locatie Intensieve Neurorevalidatie (INR)

Reade overtoom revalidatie reumazorg

Reade, locatie Overtoom

Amsterdam

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?