Seksuele gezondheid

Week van de seksuele gezondheid

Vandaag - maandag 4 september - is het World Sexual Health Day. Deze dag - in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - staat in het teken van seksuele gezondheid. Over de hele wereld wordt deze dag aangegrepen om sociale en culturele taboes rond seksualiteit te doorbreken en positieve aandacht te besteden aan seksuele gezondheid. Dit is een missie waar we bij Reade graag bij aansluiten! Want een goede seksuele gezondheid is onlosmakelijk verbonden met een goede algemene gezondheid en met welzijn. Seksuele gezondheid is bovendien relevant in alle stadia van het leven: van de adolescentie tot de oude dag, voor gezonde mensen maar óók voor mensen met een chronische ziekte, aandoening of beperking.

Onze seksuele gezondheid wordt beïnvloed door onze relaties en de mate van veiligheid, respect en kwaliteit daarbinnen. Dat geldt voor de relatie met onszelf maar ook voor die met anderen: met een partner, met familie en vrienden en met de maatschappij waarin we leven. Deze relaties kunnen onder druk komen te staan wanneer we te maken krijgen met een ziekte of beperking. Het aangaan en onderhouden van intieme relaties kan dan een uitdaging zijn. Voor jongeren met een aangeboren aandoening kost het vaak meer tijd en inspanning om hun sociaal seksuele identiteit te ontdekken. Bij Reade willen we mensen in staat stellen om meer uit het leven te halen en dat geldt nadrukkelijk ook op het vlak van participatie in intieme relaties en activiteiten. Seks is bewegen en aanraken, het is beminnen en bemind worden, het is plezier beleven en delen. Met een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties willen we onze revalidanten ondersteunen om ook op dit vlak (weer) volwaardig te participeren.

Bij Reade is World Sexual Health Day het startschot van de ‘Week van de Seksuele Gezondheid’. Tijdens deze week besteden we extra aandacht aan seksueel welzijn. Zo willen we bijdragen aan een betere bespreekbaarheid van dit onderwerp en willen we taboes rond seksualiteit doorbreken. Praten over seksualiteit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en vaak moeten revalidanten een drempel over om hierover vragen te durven stellen aan hun arts of behandelaar. Toch kan zorg op het gebied van seksuele gezondheid veel opleveren. Hoe dat eruit kan zien, tonen we aan de hand van een aantal (anonieme) ervaringen van cliënten over hoe zij de zorg op dit gebied bij Reade hebben ervaren:

“Ik was eerst terughoudend om in gesprek te gaan over dit onderwerp want in de cultuur waar ik vandaan kom, is praten over seksualiteit taboe. Maar ik had een goede band met mijn revalidatiearts en ik vertrouwde haar, dus heb ik geluisterd toen zij mij voorstelde om eens met de seksuoloog te gaan praten. Dat vond ik in het begin heel lastig maar gaandeweg ging het beter. Met de seksuoloog heb ik gewerkt aan het accepteren van het feit dat ik seksueel niet meer kan functioneren zoals vóór mijn dwarslaesie, maar dat dit niet betekent dat ik als partner niks te bieden heb. Langzaam groeit mijn zelfvertrouwen en durf ik mij weer open te stellen voor een mogelijke relatie.”
Jonge man met een complete dwarslaesie
“Door mijn aandoening had ik veel minder zin in seks dan vroeger en ik beleefde er veel minder plezier aan. Daarover voelde ik me erg schuldig tegenover mijn partner, maar het bleek lastig om daar met z’n tweeën over te praten. Samen met de seksuoloog lukte dat wel en daar ben ik heel blij om. Ik heb niet meer het gevoel dat ik móet vrijen en juist daardoor is er ruimte ontstaan waarin er toch van alles kan gebeuren… Ook al ziet dat er misschien anders uit dan vroeger. Ik voel me in alle aspecten van mijn leven goed gehoord door Reade en de onderdelen van mijn revalidatiebehandeling vielen als puzzelstukjes in elkaar: de fysio- en ergotherapie, maatschappelijk werk, de psychologische én de seksuologische ondersteuning.”
Man van middelbare leeftijd met neuromusculaire aandoening
“Ik heb het onderwerp seksualiteit met mijn maatschappelijk werker besproken omdat ik hierin met mijn echtgenoot na verloop van tijd helemaal was vastgelopen. Seks was een beladen onderwerp geworden in onze relatie. Toen ben ik doorverwezen naar de seksuoloog en daar werd aandacht besteed aan gevoelens van rouw en verdriet om wat we zijn kwijtgeraakt: een spontaan en ontspannen seksueel leven zonder pijn. Voor mijn partner was het heel fijn dat er ook ruimte was voor zijn verhaal. Mijn ziek zijn vraagt ook van hem een grote aanpassing. Samen met de seksuoloog hebben we gewerkt aan duidelijker en opener communiceren over seksualiteit. Dat bracht lucht: we kunnen het er nu gewoon over hebben samen.”
Vrouw van middelbare leeftijd met pijn- en vermoeidheidsklachten
“Mijn echtgenote begon over het onderwerp seksualiteit, op de valreep tijdens een gesprek bij de revalidatiearts. Het deed haar veel verdriet dat het vrijen zo lastig was geworden. We zijn doorverwezen naar de seksuoloog voor een aantal gesprekken met z’n tweeën. Achteraf zeiden we tegen elkaar: ‘dit was een geluk bij een ongeluk’. Door het openlijk bespreken van seksualiteit en door de oefeningen die we meekregen voor thuis is onze manier van omgaan met seks veranderd. Het is minder doelgericht en meer pleziergericht geworden. We maken ruimte om gewoon te ‘spelen’ met elkaar. De ergotherapeut heeft ons daarnaast geadviseerd over andere houdingen in bed, dat was ook heel helpend. We zijn blij dat we over dit onderwerp begonnen zijn!”
Oudere man met neurologische pijn en bewegingsbeperking
“Met mijn aandoening heb ik mijn hele leven al te maken met mensen die (professioneel) aan mijn lichaam zitten. Hierdoor is de verstandhouding van mij met mijn lichaam anders dan bij mensen zonder beperking. Denk bijvoorbeeld aan het aangeven van grenzen. Dit inzicht hebt ik pas onlangs gekregen. Toen ik met mijn maatschappelijk werker sprak over wat (seksuele)problemen die ik ervaarde in de relatie met mijn vriend, wees zij mij op de mogelijkheid die er in Reade is om gesprekken te hebben met professionals op dit vlak. Zo kwam ik bij de consulent seksuele gezondheid. Hier heb ik veel gesproken over de relatie die ik heb met mijn lichaam en hoe dit doorwerkt in mijn (seksuele) relatie met mijn vriend. Pijn is hierin o.a. een belangrijke boosdoener. Mijn vriend heeft bij een aantal gesprekken gezeten, wat hem veel inzicht heeft gegeven over mijn spina en de gevolgen hiervan op zowel seksueel vlak als de invloed op andere onderdelen van het leven. Zo was het bijvoorbeeld fijn dat de consulent seksuele gezondheid mijn vraag over zit- en lighoudingen samen met de ergotherapeut en fysiotherapeut ook vertaalde naar het op een prettige manier intiem kunnen zijn met mijn vriend. Ik ben er nog niet hoor, helaas heb ik ook negatieve ervaringen opgedaan in het verleden. Hiervoor ben ik doorverwezen voor een behandeltraject buiten Reade. Maar door deze begeleiding heb ik er wel meer vertrouwen in gekregen.”
Jonge vrouw met een spina bifida
“Na mijn klinische revalidatie ging ik door in een poliklinische traject. Bij de eerste controle afspraak bij de revalidatiearts heb ik zelf aangegeven dat ik veranderingen bemerkt had op het seksuele vlak. Ik vond het niet gemakkelijk om aan te geven, maar ben blij dat ik het toch gedaan heb. De revalidatiearts heeft mij toen doorgestuurd naar de consulent seksuele gezondheid. De gesprekken met haar hebben mij geholpen om de betekenis die ik gaf aan mijn seksualiteit en intimiteit te herwaarderen. In dit proces kwamen mijn partner en ik weer dichter bij elkaar te staan in onze communicatie, waardoor de lading van dit thema afviel. Ook het bespreken en inzetten van hulpmiddelen zijn heel helpend geweest. Maar zeker ook de inzet van de bekkenfysiotherapeut, zij heeft er o.a. voor gezorgd dat ik meer ontspannen ben, meer zicht heb op de veranderingen van mijn lijf en de invloed die ik hier zelf op heb, wat positief bijdraagt aan mijn zelfwaardering.”
Man van middelbare leeftijd met een CVA

Meer nieuws

Laura 4

Cum laude promotie Laura Boekel

  1. 2024-02-28

COVID-19 bij patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen

2021 Fotografie Reade Overtoom SJ RE 883 0006

Versterking samenwerking dwarslaesierevalidatie

  1. 2024-02-19

De bestuurders van acht centra voor dwarslaesierevalidatie hebben afspraken gemaakt om hun samenwerking te versterken met als doel: dwarslaesierevalidatie goed, toegankelijk én betaalbaar houden op de lange termijn. De samenwerking krijgt in 2024 concreet vorm en sluit aan op de opgaven uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Foto Laura Boekel

Promotie Laura Boekel

  1. 2024-02-08

Op woensdag 28 februari promoveert Laura Boekel met haar proefschrift getiteld: 'COVID-19 in patients with immune-mediated inflammatory diseases'. Laura promoveert in het Auditorium van de Vrije Universiteit om 09:45 uur.

Aangepaste telefonische bereikbaarheid Klantenservice

  1. 2024-02-08

We houden de telefoonlijn vanaf 12.00 uur open voor spoedgevallen en verwijzers. Klantenservice is en blijft 's middags beschikbaar via de e-mail. Stuur ons gerust een e-mail.

OC Jet en Jill

Verbeterde communicatie: OC-Kernwoordenkaarten helpt kinderen hun stem te vinden

  1. 2024-02-07

Verschillende logopedisten van het kinderteam maken regelmatig gebruik van Ondersteunende Communicatie, kortweg OC. Dit delen zij graag om ouders en andere zorgverleners te inspireren.

Suzan vernie

Suzan Vernie gestart als Lid Raad van Bestuur Reade

  1. 2024-02-01

Suzan Vernie is op 1 februari 2024 gestart als Lid van de Raad van Bestuur van Reade, waar ze samen met bestuursvoorzitter Katja Hoorn de Raad van Bestuur zal vormen. Petra van Dam nam op 31 januari afscheid als interim bestuurslid.

2022 HERO revalidatie reumazorg overtoom amsterdam

UPDATE: Stroomstoring Overtoom is verholpen

  1. 2024-01-22

De stroomstoring op locatie Overtoom is verholpen.

VIPP

Digitale uitwisseling van cliëntgegevens tussen zorginstellingen is nu mogelijk!

  1. 2024-01-18

Bij Reade hebben we succesvol de derde fase van VIPP 5 afgerond, dat inhoudt dat de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen verschillende zorginstellingen nu mogelijk is! Hierdoor zijn gezondheidsgegevens niet meer verspreid over verschillende plekken, maar bewegen ze mee met de verschillende zorginstellingen van de cliënt.

Het gebruik van het medicijn Hydroxychloroquine/Plaquenil bij reuma is veilig

  1. 2024-01-12

Deze week is er bericht geweest in de media over de extreme onveiligheid van het gebruik van Hydroxychloroquine gedurende de Covid pandemie. Deze studie is alleen gerelateerd aan Hydroxychloroquine gebruik bij covid. En gaat niet over het gebruik bij reuma.

Tijdelijk langere wachttijden bij onze klantenservice

  1. 2023-12-01

Momenteel zullen de wachttijden via onze klantenservice, door omstandigheden, langer zijn dan je van ons gewend bent. Zowel via de e-mail als telefonisch.

Toon meer nieuws over week van de seksuele gezondheid Toon minder nieuws

Klantenservice

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?