2022 HERO revalidatie voedingsassistente duimomhoog

De cliëntenraad

Wij begrijpen dat het belangrijk is om betrokken te zijn bij de zorg die je ontvangt en mede daarom is er een cliëntenraad (CR). We zijn er voor jou!

De cliëntenraad van Reade bestaat uit ongeveer 9 vertegenwoordigers vanuit verschillende cliëntgroepen (reuma, amputatie, dwarslaesie, NAH). Vanuit onze eigen (ervarings)deskundigheid zetten wij ons in voor de belangen van alle cliënten van Reade. We geven advies aan de Raad van Bestuur op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over belangrijke onderwerpen. Op deze manier helpt de cliëntenraad om de kwaliteit van de zorg en de ervaring van de cliënten bij Reade te verbeteren.

De cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur over het beleid en de toekomstvisie. Leidraad in de beoordeling van de plannen is altijd het perspectief van de cliënt. Onderwerpen die wij bespreken kunnen gaan over

 • de behandeling,
 • de service,
 • bejegening,
 • privacy,
 • het verblijf,
 • toegankelijkheid van zorg- en dienstverlening,

maar ook, in geval van opname, over

 • de voorbereiding op terugkeer naar huis en naar de eigen sociale woon- en werkomgeving.

Daarnaast spreken wij ook regelmatig met o.a. de kwaliteitsconsulent en de klachtenbemiddelaar. Tenslotte onderhouden wij contact met de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, de ervaringsdeskundigen en met cliëntenraden van andere revalidatiecentra.

Voor het realiseren van onze adviezen putten wij onder andere uit:

 • tevredenheidsonderzoeken
 • (spiegel)gesprekken op maat
 • gesprekken met medewerkers en cliënten
 • exitinterviews met de cliënten
 • de door de cliënt ingebrachte tips, klachten en meldingen van incidenten
 • handvatten die wet- en regelgeving ons geven

De cliëntenraad functioneert met zijn adviezen als spreekbuis voor de cliënt binnen Reade. Naast deze input van cliënten, nemen wij ook altijd de input van medewerkers -opmerkingen, tips en adviezen- en natuurlijk onze eigen ervaringen en waarnemingen, ter harte.

De cliëntenraad is overigens niet het aanspreekpunt voor individuele problemen en/of klachten. Hiervoor neem je contact op met de klachtenfunctionaris.

De cliëntenraad komt elke maand bijeen voor een onderling overleg, daarnaast is er zes keer per jaar een overleg met de Raad van Bestuur.

Gijs van den BrinkvoorzitterAchterban, Financiën & Beleid, Vrije tijd
Aad Zwaardvice-voorzitter en lid van het dagelijks bestuurAchterban, Levensstijl & Voeding, Financiën & Beleid
Ellen Uerzlid van het dagelijks bestuurLevensstijl & Voeding, Diversiteit & Inclusie, Innovatie & Wetenschappelijk onderzoek
John DiemerlidWonen, Huisvesting Reade
Caroline GeelenlidAchterban, Financiën & Beleid, Innovatie & Wetenschappelijk onderzoek
Ida KahlmanlidKlachten, Wonen
Piet TrienekenslidFinanciën & Beleid, Klachten, Diversiteit & Inclusie, Huisvesting Reade
Marijke van WijklidKlachten, Wonen
Khadija AmagirlidBeleid
Loes ter Horstambtelijk secretaris

Vragen, opmerkingen of ideeën?

Om een goed beeld te krijgen van jouw wensen en ervaringen en die van jouw naasten, besteedt Reade veel aandacht aan cliëntenparticipatie.

Voor de CR zijn de (spiegel)gesprekken, enquêtes en (jaar)verslagen waardevolle informatiebronnen.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Geef deze dan aan ons door.

De cliëntenraad is niet het aanspreekpunt voor individuele problemen en/of klachten. Neem hiervoor contact op met de klachtenfunctionaris.

Voorkant jaarplan CR Reade

‘Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder.’


In het jaarplan zet de Cliëntenraad uiteen wat haar speerpunten voor 2024 zijn.

Klantenservice

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?