2022 HERO revalidatie voedingsassistente duimomhoog

De cliëntenraad

De cliëntenraad van Reade bestaat uit cliënten van Reade die zich inzetten om de belangen van alle cliënten van Reade te behartigen. De cliëntenraad adviseert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aan de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die hij voor de achterban van belang acht. Hiermee levert de cliëntenraad een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit en de beleving van de zorg binnen Reade.

Onderwerpen die direct gevolgen hebben voor de cliënt staan hierbij centraal. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit en keuzemogelijkheden van het eten voor cliënten, mogelijkheden voor sport en ontspanning, de toegankelijkheid van de locaties, afhandelen van klachten etc.

Wat doet de cliëntenraad?

Om de zorg en dienstverlening van Reade te verbeteren heeft de cliëntenraad als belangrijkste taak het uitbrengen van (gevraagd- en ongevraagd) advies aan de Raad van Bestuur van Reade.

In deze adviezen stelt de cliëntenraad meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief de dienstverlening kunnen optimaliseren.

Voor het realiseren van onze adviezen putten wij onder andere uit:

 • tevredenheidsonderzoeken
 • (spiegel)gesprekken op maat
 • gesprekken met medewerkers en cliënten
 • exitinterviews met de cliënten
 • de door de cliënt ingebrachte tips, klachten en meldingen van incidenten
 • handvatten die wet- en regelgeving ons geven

Spreekbuis voor de cliënt

De cliëntenraad functioneert met zijn adviezen als spreekbuis voor de cliënt binnen Reade. Naast deze input van cliënten, nemen wij ook altijd de input van medewerkers -opmerkingen, tips en adviezen- en natuurlijk onze eigen ervaringen en waarnemingen, ter harte.

De cliëntenraad is overigens niet het aanspreekpunt voor individuele problemen en/of klachten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De cliëntenraad komt elke maand bijeen voor een onderling overleg, daarnaast is er zes keer per jaar een overleg met de Raad van Bestuur.

Wie zijn de leden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat op dit moment (juli 2022) uit 8 leden, vanuit zowel de revalidatie- als de reumakliniek, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • Gijs van den Brink, voorzitter
 • Aad Zwaart, vice-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur
 • Ellen Uerz, lid van het dagelijks bestuur
 • John Diemer, lid
 • Caroline Geelen, lid
 • Ida Kahlman, lid
 • Piet Trienekens, lid
 • Marijke van Wijk, lid
 • Tiddo Evenhuis, ambtelijk secretaris
 • 1 vacature voor cliëntenraad lid.

Voor de vacature is er op dit moment een kandidaat, hopelijk kunnen we in de zomer voltallig verder.

Wat zijn onze aandachtsgebieden?

In ons jaarplan zijn de volgende aandachtsgebieden beschreven en verdeeld onder de verschillende leden:

 • Achterban (Aad Zwaard en Caroline Geelen)
 • Klachten (Ida Kahlman en Marijke van Wijk)
 • Financiën en Strategie (Gijs van den Brink, Aad Zwaard, Piet Trienekens en Caroline Geelen)
 • Levensstijl en Voeding (Ellen Uerz en Aad Zwaard)
 • Kwaliteit en Zorg (Ida Kahlman en Marijke van Wijk)
 • Wonen (John Diemer, Ida Kahlman en Marijke van Wijk)
 • Vrije tijd (vacatures)

Wil je weten welke onderwerpen de cliëntenraad de afgelopen jaren heeft opgepakt? Lees dan de jaarverslagen.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?