2022 HERO revalidatie voedingsassistente duimomhoog

De cliëntenraad

De cliëntenraad van Reade bestaat uit cliënten van Reade die zich inzetten om de belangen van alle cliënten van Reade te behartigen. De cliëntenraad adviseert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aan de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die hij voor de achterban van belang acht. Hiermee levert de cliëntenraad een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit en de beleving van de zorg binnen Reade.

Onderwerpen die direct gevolgen hebben voor de cliënt staan hierbij centraal. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit en keuzemogelijkheden van het eten voor cliënten, mogelijkheden voor sport en ontspanning, de toegankelijkheid van de locaties, afhandelen van klachten etc.

Wie zijn de leden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit leden, vanuit zowel de revalidatie- als de reuma kliniek, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Kom met ons in contact

Heb je een vraag, wil je een onderwerp met ons bespreken of wil je lid worden van de raad? Stuur ons dan een e-mail.

Wat doet de cliëntenraad?

Om de zorg en dienstverlening van Reade te verbeteren heeft de cliëntenraad als belangrijkste taak het uitbrengen van (gevraagd- en ongevraagd) advies aan de Raad van Bestuur van Reade.

In deze adviezen stelt de cliëntenraad meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief de dienstverlening kunnen optimaliseren.

Voor het realiseren van onze adviezen putten wij onder andere uit:

 • tevredenheidsonderzoeken
 • (spiegel)gesprekken op maat
 • gesprekken met medewerkers en cliënten
 • exitinterviews met de cliënten
 • de door de cliënt ingebrachte tips, klachten en meldingen van incidenten
 • handvatten die wet- en regelgeving ons geven

Spreekbuis voor de cliënt

De cliëntenraad functioneert met zijn adviezen als spreekbuis voor de cliënt binnen Reade. Naast deze input van cliënten, nemen wij ook altijd de input van medewerkers -opmerkingen, tips en adviezen- en natuurlijk onze eigen ervaringen en waarnemingen, ter harte.

De cliëntenraad is overigens niet het aanspreekpunt voor individuele problemen en/of klachten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De cliëntenraad komt elke maand bijeen voor een onderling overleg, daarnaast is er zes keer per jaar een overleg met de Raad van Bestuur.

Wat zijn onze aandachtsgebieden?

In ons jaarplan zijn de volgende aandachtsgebieden beschreven en verdeeld onder de verschillende leden:

 • Achterban: Aad Zwaard en Caroline Geelen en Gijs van den Brink.
 • Levensstijl en Voeding: Ellen Uerz en Aad Zwaard.
 • Financiën en beleid: Aad Zwaard, Piet Trienekens, Gijs van den Brink, en Caroline Geelen.
 • Alles rond klachten: Ida Kahlman, Marijke van Wijk en Piet Trienekens.
 • Wonen: Ida Kahlman, John Diemer en Marijke van Wijk.
 • Diversiteit en inclusie: Ellen Uerz en Piet Trienekens.
 • Innovatie en wetenschappelijk onderzoek: Ellen Uerz en Caroline Geelen.
 • Huisvesting (nieuwbouw en renovatie): Piet Trienekens en John Diemeer.
 • Vrije tijd: Gijs van den Brink.

Omdat onlangs een van onze leden om persoonlijke reden onlangs het lidmaatschap heeft beëindigd is er op dit moment een vacature.

Klantenservice

Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. (08.00 - 17.00 uur). Of
stuur ons een e-mail. Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?