Dagbehandeling-reuma-verpleegkundigen
PDF

Zoledroninezuur

De reumatoloog heeft zoledroninezuur voorgeschreven voor de behandeling van botontkalking (Osteoporose). Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat je er een aantal dingen over weet. Lees daarom naast deze informatie ook de bijsluiter van dit geneesmiddel.

In gezonde botten zijn met name twee soorten cellen actief, cellen die bot aanmaken, de osteoblasten en cellen die bot afbreken, de osteoclasten. Normaal verkeren ze in een redelijk evenwicht. Bij botontkalking is dat evenwicht verstoord. Er wordt meer bot afgebroken dan aangemaakt.

De behandeling van osteoporose bestaat enerzijds uit leefstijl adviezen, zoals voldoende calcium inname, voldoende vitamine D, voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken, matigen alcoholconsumptie en het voorkomen van valincidenten. Daarnaast bestaat de behandeling van osteoporose uit medicatie, meestal bisfosfonaten.

Bisfosfonaten zijn medicijnen die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen, de botdichtheid vergroten en het risico op botbreuken beperken. Meestal wordt gestart met bisfosfonaten in tabletvorm zoals alendronaat (Fosamax) of risedronaat (Actonel). Indien mensen deze tabletten niet verdragen of bekend zijn met ernstige slokdarm- en/of maagklachten kan behandeling met een bisfosfonaat per infuus, zoals zoledroninezuur een goed alternatief zijn.

Doordat zoledroninezuur in hoge mate aan botweefsel hecht, is het gedurende een lange periode werkzaam en is een behandeling eens per jaar voldoende.

Als je al pijnstillers gebruikt, kun je deze blijven gebruiken. Zoledroninezuur kan meestal samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Toch is het verstandig om met je behandelend arts te overleggen over het gelijktijdig gebruik van andere medicijnen. Informeer altijd uw huisarts, apotheker en specialist over uw medicatie. Neem altijd een medicatieoverzicht mee.

Wijze van toediening

Zoledroninezuur wordt 1x per jaar via het infuus toegediend op de dagbehandeling van Reade locatie Jan van Breemen. Een informatiefolder over de dagbehandeling is beschikbaar. De behandeling zal totaal ongeveer 1,5 uur duren.

Bij toediening via het infuus kan er een infuusreactie optreden. Meestal verlopen deze overgevoeligheidsreacties mild met symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, rillingen, benauwdheidsklachten, blozen, hoesten, jeuk en/of huiduitslag. Ernstige allergische reacties zijn zeer zeldzaam.

Één tot drie dagen na het infuus kunnen griepachtige klachten ontstaan, zoals koorts, rillingen, spierpijn, gewrichtspijn en hoofdpijn. Deze klachten zijn mild tot matig en verdwijnen binnen enkele dagen. Deze griepachtige klachten komen na het eerste infuus vaak voor (bij meer dan 30% van de mensen), maar bij het volgende infuus gewoonlijk in mindere mate.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, diarree, buikpijn, droge mond, hoesten, spierzwakte, moeheid, huiduitslag, slapeloosheid, ooginfectie, zwelling van de handen, voeten en enkels.

Bij een aantal mensen werd na behandeling met zoledroninezuur een onregelmatige hartslag gezien. Het is niet duidelijk of deze klachten door het infuus met zoledroninezuur worden veroorzaakt. Het is in ieder geval goed om klachten van een onregelmatig hartritme te melden aan je behandelend arts.

In het bot van de onder- en bovenkaak kan in zeldzame gevallen afbraak (necrose) ontstaan. Indien je klachten krijgt van je kaak, raadpleeg dan direct een (tand)arts. Je kunt het risico op necrose verkleinen door een bezoek aan de tandarts bij tandheelkundige problemen voorafgaand aan de behandeling met zoledroninezuur. Op deze wijze kunnen eventueel ingrijpende behandelingen in je mond voor de start van het medicijn worden uitgevoerd.

Indien je tijdens het infuus klachten krijgt, verzoek ik je dit direct te melden bij de verpleegkundige. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk handelen.

Mocht je na het infuus klachten krijgen, verzoek ik je tijdens kantoortijden contact op te nemen met Reade. Bij (spoedeisende) klachten buiten kantoortijden kun je contact opnemen met de dienstdoende reumatoloog in het VUmc. Daarnaast is het advies je reumatoloog te informeren, zodat die kan inventariseren in hoeverre dit met de behandeling met abatacept te maken kan hebben.

Voordat je kunt beginnen met zoledroninezuur, is het belangrijk om je nierfunctie en de hoeveelheid calcium in je bloed te laten controleren. Neem contact op met de dagbehandeling als je de dagen voor het infuus last hebt gehad van hoge koorts, diarree of andere aandoeningen waarbij je veel vocht hebt verloren.

Het is ook belangrijk dat je voldoende calcium en vitamine D inneemt zoals voorgeschreven door je behandelend arts, zodat het medicijn goed kan werken.

Voor het infuus zal een verpleegkundige je bloeddruk en hartslag controleren.

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over gebruik van tocilizumab tijdens de zwangerschap en borstvoeding, adviseren wij deze medicijnen niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Het is daarom van belang jouw reumatoloog tijdig te informeren als je een zwangerschap overweegt of al zwanger bent.

Om uitdroging en hoofdpijn te voorkomen, is het belangrijk dat je 30 minuten voor het infuus 2 tabletten paracetamol van 500 mg inneemt met 2 glazen water. Ongeveer 4 uur na de behandeling neem je opnieuw 2 paracetamoltabletten in met 2 glazen water. We raden je aan om tot 3 dagen na het infuus 2 keer per dag 2 paracetamoltabletten in te nemen en voldoende vocht te drinken.

Om de dichtheid van je botten te controleren, kan er een botdichtheidsmeting (DXA-scan) worden herhaald. Dit kan helpen bij het beoordelen of de behandeling moet worden voortgezet.

Voordat je begint met zoledroninezuur, is het advies om eerst naar de tandarts te gaan en eventuele tandheelkundige problemen te laten behandelen als je een slecht gebit hebt of kaakproblemen ervaart.

Zorg ervoor dat je een vervangende arts, medisch specialist en apotheek op de hoogte stelt van eventuele andere ziekten of klachten die je hebt. Dit helpt voorkomen dat je verkeerde medicijnen krijgt.

Afspraak maken

met reumatoloog of reumaverpleegkundige
Bel voor het maken van een telefonische afspraak met de reumatoloog of een doorverwijzing naar de reumaverpleegkundige naar de afdeling Service & Planning.

Contact met de dagbehandeling

Voor behandeling via infuus

Voor contact met de dagbehandeling kan je
bellen (dinsdag, woensdag en donderdag van 8:00 tot 16:30 uur) of een e-mail sturen.

Contact met reumatoloog / reumaverpleegkundige

Bel voor contact met de reumatoloog of reumaverpleegkundige.

Spoedgeval tijdens kantooruren

Tijdens kantooruren (08.30 - 17.00 uur) kunt u wanneer u een medisch spoedgevoel hebt en u dezelfde dag (telefonisch) contact wilt hebben met uw arts of zijn/haar vervanger bellen naar onderstaand telefoonnummer. T 020 - 242 15 00

Spoedgeval buiten kantooruren

Voor spoedgevallen buiten kantooruren (spoedeisende klachten) kunt u bellen naar de dienstdoende reumatoloog van VUmc via onderstaand telefoonnummer. T 020 - 444 44 44

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?