Checklist klinische opname reade

Checklist klinische opname

Revalidatie behandeling in Reade

Beste collega,

Hierbij de informatie om te kunnen checken of alle benodigde gegevens in uw verwijzing aanwezig zijn.

Algemene gegevens

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, BSN, huisarts en verzekeringsgegevens).
 • Naam van verwijzende ziekenhuis + verpleegafdeling waar cliënt verblijft en contactgegevens (inclusief telefoon nummer afdeling).
 • Graag ook uw eigen mailadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent


Verwijsbrief up te loaden
De verwijsbrief dient ten minste onderstaande elementen te bevatten. Eventueel kunnen we u smart phrases aanbieden om te integreren in uw eigen EPD

 • Diagnose, datum en beloop in ziekenhuis
 • Premorbide niveau van functioneren
 • Huidige medicatie (met speciale aandacht voor intraveneuze medicatie) en intoxicaties
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Huidig niveau van functioneren:
  - Leren en toepassen van kennis
  - Algemene taken en eisen
  - Communicatie
  - Mobiliteit
  - Zelfverzorging
  - Huishouden
  - Tussenmenselijke interacties en relaties
  - Belangrijke levensgebieden
  - Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven
 • Lichamelijk onderzoek
 • Indicatie MSR met leerdoelen voor de klinische opname
 • Belastbaarheid en trainbaarheid met bevindingen en conclusies therapeuten in ziekenhuis (bijv. van MDO), inclusief beperkingen in belasting van fracturen
 • Verwachte ontslagdatum


Aanvullend indien van toepassing:

 • Indien sprake van medisch specialistische (verpleegkundige) handelingen denk dan aan canules, drains, infusen, wonden etc, isolatie voorschriften, vrijheid beperkende maatregelen, daarover graag even overleg met opname coördinator
 • Indien sprake van psychiatrische problematiek, dan graag samenvatting/beleid psychiatrie consult, signaleringsplan bij suïcidaliteit/na TS en concreet afspraken ten aanzien van vervolg psychiatrische behandeling ten tijde van klinische opname, inclusief contactgegevens FACT team of behandelend psychiater/ SPVerVervolg
Om het opnameproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is up to date informatie van zowel verplegend als therapeutisch personeel (inclusief de reeds afgenomen klinimetrie) een welkome aanvulling. Indien er twijfels zijn over de belastbaarheid van cliënt of juiste aansluiting van aanbod van Reade met de doelen of andere factoren die sterk van invloed kunnen zijn op het verblijf in Reade, dan verzoeken we u telefonisch contact met ons op te nemen. Als het een onbehuisde of onverzekerde cliënt betreft kan er op aanvraag een handleiding gestuurd worden met stappen die genomen dienen te worden om alsnog voor klinische opname in aanmerking te komen.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?