Contra-indicaties voor klinische opname

Er is sprake van een indicatie voor een klinische behandeling bij Reade als de revalidatiearts van het verwijzende ziekenhuis heeft vastgesteld dat er een indicatie is.

Klik hier voor het klinische opnameproces

Er is sprake van een contra-indicaties in geval van:

Ernstige revalidatie belemmerende interne problematiek, zoals:

 • Niet-stabiele cardiale problematiek, bijvoorbeeld zich uitend in instabiele tensie, ernstige decompensatio cordis, instabiele angina pectoris;
 • Niet stabiele pulmonale problematiek.

Ernstige, revalidatie belemmerende psychiatrische problematiek, zoals:

 • Actuele verslaving wat betreft soft/hard drugs, alcohol en dergelijke;
 • Niet stabiele psychiatrische ziekten;
 • Actueel suïcidegevaar;
 • Noodzaak tot dwangverpleging op een gesloten afdeling;
 • Agressieve, en/of ernstige seksuele gedragsstoornis.
 • De revalidant heeft continu toezicht of begeleiding nodig (1 op 1 begeleiding)

Verlaagd bewustzijn ten gevolge van coma vigil, bij bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.

Algemene richtlijn is dat cliënt na overname actief kan deelnemen aan therapie, minimaal 2x per dag.

Daarnaast moet er sprake zijn van een stijgende lijn qua belastbaarheid, passend bij de onderliggende diagnose.

Graag telefonisch overleg met de opnamearts bij twijfel over de indicatie of bij belemmerende factoren zoals:

 • Beperkte cardiopulmonale conditie;
 • Uitgebreide wondproblematiek;
 • Fracturen die niet belast mogen worden.

Indien de levensverwachting minder dan twee jaar is, dient er overleg plaats te vinden tussen de verwijzende arts en de opnamearts.

Zoals:

Persisterende wens tot actieve levensbeëindiging; Gebleken gebrek aan motivatie om te werken aan de revalidatiedoelen.

Indien er een noodzaak voor een infuus is, dient er per dag minimaal tweemaal een infuusvrije tijd van 2 uur te zijn.

Indien dit niet mogelijk is, dan graag overleg met het opnamebureau over de mogelijkheden.

Voorwaarde voor klinische opname in Reade is dat cliënt verzekerd moet zijn.

 • Indien cliënt een buitenlandse verzekering heeft, ontvangen wij graag voor opname een kopie van de EHIC pas samen met een schriftelijke bevestiging van de verzekeraar (in het Engels).
 • Indien cliënt in aanmerking komt voor een CAK regeling willen wij graag voorafgaand aan de opname weten om welke regeling dit gaat.

Voorwaarde voor opname bij Reade is dat er een ontslagbestemming is. Als de patiënt geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is het verwijzend ziekenhuis verantwoordelijk voor een duidelijke ontslagbestemming.

Indien nodig kan Reade een formulier toesturen, waarop de familie van de patiënt kan verklaren garant te staan om de patiënt na klinische revalidatie in huis te nemen. In dit geval kunnen er door Reade geen voorzieningen en/of hulpmiddelen worden aangevraagd.

Aanmeldingen van binnen de regio hebben voorrang, omdat er dan betere mogelijkheden zijn voor huisbezoek / thuistherapie, weekendverlof, aanvraag hulpmiddelen en voorzieningen etc.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?