2022 HERO revalidatie behandelaar client amputatie therapie

ANBI gegevens

Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast onze hoofdlocaties in Amsterdam, Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat, bieden we zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Elke dag weer stellen zo’n 800 medewerkers cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Naam

Stichting Reade

RSIN / Fiscaal nummer

8202.66.279

Contactgegevens instelling

Locatie Overtoom
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam
T (020) - 242 10 00

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat
Dr. Jan van Breemenstraat 2
1056 AB Amsterdam
T (020) - 242 10 00

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter Raad van Bestuur: K. Hoorn MBA
  • Lid Raad van Bestuur: ir. T.A.W. Vogels
  • Voorzitter Raad van Toezicht: mevr. drs. M.I. Verstappen
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht: drs. G.A. van Albada-Kuipers
  • Lid Raad van toezicht: drs. Ing. M. Riemersma
  • Lid Raad van toezicht: prof. dr. J. Kievit
  • Lid Raad van toezicht: drs. A.L.J. Hugens

Beleidsplan

Doelstelling

Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van actief beleid in de revalidatiegeneeskunde ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en zorg van aandoeningen van het bewegingsvermogen, cognitie en communicatievermogen.

Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van actief beleid in de reumatologie ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en zorg van aandoeningen van het bewegingsapparaat, en voorts alles wat hiermede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

Leden van Raad van toezicht ontvangen een vacatievergoeding. Personeel wordt beloond conform de cao ziekenhuizen (035) en de artsen conform de AMS-regeling.

Uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.
Telefonisch zijn we bereikbaar van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. (08.00 - 17.00 uur).

Tips voor de website?