2022 HERO revalidatie behandelaar client amputatie therapie

ANBI gegevens

Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast onze hoofdlocaties in Amsterdam, Overtoom en de Dr. Jan van Breemen, bieden we zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Elke dag weer stellen zo’n 800 medewerkers cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Naam

Stichting Reade

RSIN / Fiscaal nummer

8202.66.279

Contactgegevens instelling

Locatie Overtoom

Locatie Dr. Jan van Breemen

Bestuurssamenstelling

Reade wordt geleid door de Raad van Bestuur.

Beleidsplan

Doelstelling

Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van actief beleid in de revalidatiegeneeskunde ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en zorg van aandoeningen van het bewegingsvermogen, cognitie en communicatievermogen.

Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van actief beleid in de reumatologie ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en zorg van aandoeningen van het bewegingsapparaat, en voorts alles wat hiermede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

Leden van Raad van toezicht ontvangen een vacatievergoeding. Personeel wordt beloond conform de cao ziekenhuizen (035) en de artsen conform de AMS-regeling.

Uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Klantenservice

Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. (08.00 - 17.00 uur). Of
stuur ons een e-mail. Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?