SJ RE 883 0244 kopie

Optimalisatie spreekuren binnen reumatologie

Hoe houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar, voor iedereen? Nederland heeft een hoogontwikkelde gezondheidszorg, maar de kwaliteit en de toegankelijk van onze zorg staan onder druk. De vraag naar zorg neemt toe, onder andere door de vergrijzing. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de beschikbaarheid van zorg, door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Ook zien we dat het aantal mensen met een chronische aandoening de komende jaar toeneemt.

“Investeren in de relatie tussen verpleegkundige en cliënt is investeren in de kwaliteit van zorg.”
Dorien, reumaverpleegkundige

Reade wil meer mensen helpen om meer uit het leven te halen. We willen ons bereik vergroten door niet alleen cliënten in ons centrum te zien, maar ook de mensen in Groot-Amsterdam, op basis van onze expertise.

We vragen onszelf daarom steeds af hoe we waarde kunnen toevoegen voor mensen met een reumatische aandoening en hoe we de zorg het beste kunnen organiseren, zodat we op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden.

Een voorbeeld hiervan is dat onze cliënten met reumatoïde artritis een vaste reumaverpleegkundige krijgen voor hun vervolgafspraken. Dit heeft meerdere voordelen:

  • Cliënten en reumaverpleegkundigen kunnen een relatie opbouwen, wat de toegankelijkheid en het contact verbetert.
  • Door de band die de zorgverlener met de cliënt opbouwt, vermindert het percentage no-shows, wat zowel voor de cliënt als voor Reade voordelig is.
  • Reumaverpleegkundigen werken beter samen met de reumatologen, waardoor hun kennis en de kwaliteit van zorg worden vergroot.
  • Reumatologen krijgen meer tijd voor de eerste afspraken met nieuwe cliënten, waardoor we zorg beschikbaar maken voor mensen bij wie de diagnose reuma nog nieuw is.

Andere initiatieven die we binnen Reade gaan uitbreiden, zijn onder andere teleconsulten van reumatologen met huisartsen, zodat onze expertise dichter bij de cliënten beschikbaar is. Daarnaast zetten we een cliënt-geïnitieerde follow-up op voor stabiele reumacliënten, zodat cliënten die acuut zorg nodig hebben op eigen initiatief bij ons terecht kunnen, terwijl cliënten die alles onder controle hebben niet onnodig naar Reade hoeven te komen.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?