Zitadvies team

Expertiseteam Zitadvies

Als je rolstoelgebonden bent, kun je te maken hebben met zitproblemen. Deze problemen worden onder andere veroorzaakt door spasticiteit, spierverkortingen, decubitus, scoliose, bekkenscheefstand, beperkte spierkracht, pijn of beperkte longcapaciteit.

Het zitadviesteam adviseert je als je zitproblemen hebt. Daarnaast maakt het team cliënten en hun omgeving alert op het voorkomen van zitproblemen.

Voor wie kan het zitadvies iets betekenen?

Het zitadviesteam is bedoeld voor rolstoelgebonden cliënten (van binnen en buiten Reade) met complexe zitproblemen. Hieronder vallen onder meer:

 • Progressieve neurologische aandoeningen, zoals MS, spierziekten.
 • Verworven neurologische aandoeningen, zoals een dwarslaesie en Guillain Barré.
 • Aangeboren neurologische aandoeningen, zoals cerebrale parese en spina bifida.
 • Complexe orthopedische aandoeningen, zoals gedeeltelijke amputatie van het bekken.

Revalidanten die in behandeling zijn binnen Reade, kunnen via de eigen revalidatiearts worden verwezen naar het zitadviesteam. Externe cliënten kunnen via huisarts of betrokken specialist verwezen worden. Het zitadviesteam start met een consult bij de physician assistant om de medische situatie en zitproblemen in kaart te brengen. Tevens worden de wensen en behoeften en eerdere ervaringen in kaart gebracht en wordt gekeken naar welke dagelijkse activiteiten van invloed zijn op het zitprobleem. Daarna vindt het zitonderzoek plaats met het gehele zitadviesteam die bestaat uit de physician assistant, fysiotherapeut, ergotherapeut en revalidatietechnicus.

Er vindt een uitgebreide zitanalyse plaats met een observatie van de zithouding en voortbewegen in rolstoel (met jouw toestemming worden er ook foto's gemaakt) en een uitgebreid lichamelijk zit- en ligonderzoek in de rolstoel en op de behandelbank. Indien nodig kan er een zitdrukmeting worden uitgevoerd of kan de verpleegkundig specialist wonden worden ingeschakeld.

Na de analyse wordt samen met de cliënt de bevindingen besproken en worden er adviezen gegeven voor aanpassing van zithouding, lighouding of uitvoer van activiteiten. Dit alles komt in een uitgebreid Zitadviesteamverslag te staan die in de weken na het Zitadviesteam aan de cliënt wordt toegezonden. Ook kan het Zitadviesteam betrokken worden in het meedenken of uitvoeren van het nazorgtraject.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Medisch consult
  • Het medisch consult vooraf duurt 30 minuten

  • Zitanalyse
   • De zitanalyse met het hele team duurt anderhalf uur.

   • Gesprek met Physician Assistant (PA)
    • Na 3 maanden neemt de physician assistant contact met jou op om te horen in hoeverre het gelukt is het advies in de praktijk tot uitvoer te brengen.

Locatie Expertiseteam Zitadvies

Reade overtoom revalidatie reumazorg

Overtoom

Amsterdam

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?