Reade overleg revalidatie

Adviesbureau

Het Adviesbureau biedt ondersteuning bij het aanvragen van (thuis)zorg en Wmo-voorzieningen. Doel is dat je op een verantwoorde manier met ontslag kan, in lijn met de ontslagvoorwaarden van Reade.

Reade werkt samen met instanties en organisaties voor het aanvragen van (thuis)zorg en het indienen van Wmo-meldingen. Bij Wmo-meldingen kan je denken aan:

 • Het voeren van jouw huishouden;
 • Het gebruik van jouw woning;
 • Het vervoeren/verplaatsen binnen en/of buiten jouw woning;
 • Het vinden van een goede besteding van de dag;
 • Het op orde krijgen of houden van het dagelijkse leven.

(Thuis)zorg kan je ondersteunen bij de persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg aan huis of in een woonvorm/ instelling.

Het Adviesbureau is er voor mensen die in Amsterdam wonen:

 • Kinderen met een lichamelijke beperking;
 • Mensen met de aandoening Multiple Sclerose (MS), Neuromusculaire aandoeningen (NMA) of Amyotrofe laterale sclerose (ALS);
 • Mensen die revalideren in de kliniek van Reade.

Adviesbureau Reade biedt:

 • Begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen, die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en zorg om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de thuissituatie en bij opname in een zorginstelling;
 • Het Adviesbureau werkt nauw samen met de gemeente Amsterdam, Argonaut, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), leveranciers van hulpmiddelen en aanbieders van dagbesteding, ambulante ondersteuning en thuiszorg. De gemeente Amsterdam heeft met vier leveranciers afspraken gemaakt voor het leveren van de voorzieningen. Indien dit jouw eerste Wmo-aanvraag is, heb je een leverancierskeuze. Voor meer informatie, verwijzen wij je naar de site van de gemeente.

Locatie Adviesbureau

Reade overtoom revalidatie reumazorg

Overtoom

Amsterdam

Meer over deze ondersteunende zorg

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?