Team seksuele gezondheid1

Seksuele gezondheid bij Reade

In 2022 stond het thema ‘Seksuele gezondheid’ bij Reade hoog op de agenda. Zo is het expertiseteam seksuele gezondheid (weer) compleet en krijgt het belangrijke thema vaker en structureler de aandacht die het verdient.

Waarom verdient seksuele gezondheid aandacht in de revalidatiebehandeling? En wat levert het de cliënt op?

Seksualiteit is voor de meeste mensen een belangrijk levensgebied. Daarmee vormt het een belangrijk onderdeel van het algemeen welzijn en kwaliteit van leven. Mensen met een aandoening of (chronische) ziekte hebben meer seksuele disfuncties en seksuele problemen. Daarbij vinden zij het soms moeilijk om over seksualiteit te beginnen of is de verwachting dat de zorgprofessional het onderwerp ter sprake brengt. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals aandacht hebben voor het thema seksuele gezondheid om zo het algemeen welzijn van cliënten te verhogen.

Hoe is het dan nu ingericht bij Reade?

Reade heeft sinds 2022 een expertiseteam Seksuele gezondheid, bestaande uit een consulent seksuele gezondheid, een klinisch seksuoloog, een bekkenfysiotherapeut en een gespecialiseerde verpleegkundige. Daarnaast zijn er twee maatschappelijk werkers actief bezig met dit onderwerp.

Plaatje PLISSIT

In 2022 is er een visie ontwikkeld waarbij het uitgangspunt is dat iedere cliënt over seksuele gezondheid kan spreken met zijn zorgprofessionals. De visie wordt in 2023 geïmplementeerd op basis van het zogenaamde PLISSIT Model (zie afbeelding). Dat is een stepped care-interventiemodel dat kadert wat van welke discipline wordt verwacht als het gaat om seksualiteitsvraagstukken.

  • P: Van alle therapeutische disciplines wordt verwacht dat zij permissie bieden en signalen herkennen en oppakken, die kunnen wijzen op vragen of zorgen omtrent seksualiteit.
  • LI: Van de diverse disciplines wordt verwacht dat men, binnen de grenzen van de eigen basisdiscipline, beperkte algemene informatie kan verstrekken.
  • SS: Van een kleinere groep medewerkers (revalidatieartsen, (continentie)verpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden en consulent seksuele gezondheid) kan worden verwacht dat zij binnen hun discipline specifieke suggesties kunnen bieden, gericht op de individuele casus/situatie van een cliënt.
  • IT: Van de seksuoloog (en deels van de consulent seksuele gezondheid) wordt verwacht dat zij, binnen de beperkingen van de revalidatiesetting, op maat gesneden seksuologische behandeling kan bieden.

Daarmee zijn we er nog niet! Om zorgprofessionals te ondersteunen om het onderwerp seksualiteit daadwerkelijk aan de orde te stellen, zorgen we ervoor dat iedere cliënt straks in zijn of haar behandeltraject via een vragenlijst enkele standaardvragen krijgt voorgelegd. Doel is peilen of diegene seksuele problemen ervaart en daarover wil spreken met een zorgverlener. Daarnaast willen we dat het onderwerp seksualiteit structureel onderdeel is van het digitale cliëntendossier, dat het bevraagd wordt in de anamnese en terugkomt in de behandelcommunicatie. Ook gaan we in 2023 van start met een “Community of Practice”: een groep ambassadeurs uit diverse teams en disciplines met wie intervisie en kennisdeling plaatsvindt en die het onderwerp binnen hun eigen team onder de aandacht houden.

Sommige teams binnen Reade zijn al hard op weg als het gaat om het structureel borgen van aandacht voor seksuele gezondheid. Zo is een voorlichtingsgesprek over seksuele gezondheid standaard onderdeel geworden van het behandelprogramma voor mensen met een dwarslaesie. En onderzoekt het transitieteam waar jongeren tot 25 jaar onder behandeling zijn, wat voor deze doelgroep passend is.

“Het is hard werken, maar hoe mooi is het als we straks gewoon met z’n allen over seks en seksualiteit durven praten en daarmee voor een belangrijk leefgebied van onze cliënten de kwaliteit van zorg kunnen vergroten!”
Expertise team Seksuele gezondheid Reade

Meer nieuws

Team seksuele gezondheid1

Expertiseteam Seksuele Gezondheid in Dwarslaesie Magazine

  1. 16 mrt. 2023

Reade heeft een team van specialisten die vanuit hun eigen disciplines met allerlei verschillende vragen op seksueel gebied te maken krijgen. Het team bestaat uit bekkenfysiotherapeut Ellen van Binsbergen, verpleegkundige met aandachtsveld seksualiteit Maaike Blom, ervaringsdeskundige Reda Haouam, seksuoloog Mirjam Hemker en consulent seksuele gezondheid Floor van Lambalgen.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?