2022 HERO revalidatie werkplezier therapie dans

Reade Foundation

Reade Foundation maakt projecten mogelijk die simpelweg niet betaald kunnen worden uit het beschikbare zorgbudget van Reade Revalidatie / Reumatologie.

Om al deze broodnodige extra’s mogelijk te maken, werft de Reade Foundation donateurs en bijdragen van fondsen en bedrijven. De behaalde opbrengsten worden volledig gebruikt om onze projecten te realiseren.
Reade Foundation ondersteunt initiatieven op het gebied van participatie, innovatie, gastvrijheid en educatie. Ook wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund om de zorg continu te kunnen verbeteren. Dit levert professionals van Reade nog meer kennis op bij het bepalen wat de beste behandeling is voor de cliënt. Het gaat immers niet alleen om de zorg van vandaag, maar ook om die van de toekomst.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?