Prof. dr. T.W.J. Janssen (Thomas)

Onderzoeker, Hoogleraar

Thomas janssen

In 1988 ontving prof.dr. Thomas Janssen zijn doctoraaldiploma in inspanningsfysiologie en functionele anatomie van de Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amster­dam. In 1994 promo­veerde hij aan deze faculteit op het proefschrift Physical Strain and Physical Capacity of Men with Spinal Cord Injuries. Van 1994 tot 1998 was hij visiting scientist en asso­ciate director bij het Institute for Rehab­ilitation Research and Medicine, Wright State University School of Medicine in Dayton, Ohio, USA. Bij terugkeer in Nederland werd hij universitair docent aan de VU waar hij sinds die tijd revalidatieonderzoek doet en onderwijs geeft in o.a. inspan­nings­fysiologie en revalidatie. Tegelijkertijd werd hij wetenschappelijk onderzoeker bij het Revalidatiecentrum Amsterdam (tegenwoordig Reade). Zijn onderzoeks­interesses liggen op het terrein van de inspanningsfysiologie en biomechanica toegepast op revalidatie­onderwerpen, met als belangrijkste onderwerpen: fysieke capaciteit en inspanning van rolstoelgebruikers met een dwars­laesie, elektrostimulatie van verlamde spieren, herstel van loopvaardigheid en aangepast sporten. Prof. Janssen is sinds 2008 hoog­leraar Revalidatie­onderzoek aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingsweten­schappen van de VU. Hij leidt momenteel het onderzoek op het gebied van dwarslaesie en aan­gepast sporten in revalidatiecentrum Reade en is weten­schappelijk verant­woordelijk voor het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam. Hij heeft meer dan 140 internationale publicaties op het gebied van o.a. dwarslaesie, beroerte, inspanning, aangepast sporten, elektrostimulatie en robot-gestuurde therapie.

Bij Reade sinds

1998

Opleiding(en)

Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Werkervaring

1994-1998 Wright State University, Dayton, Ohio, USA, 1998-heden Reade en Vrije Universiteit Amsterdam

Promotie

Physical Strain and Physical Capacity of Men with Spinal Cord Injuries (Vrije Universiteit Amsterdam, 1994)

Nevenfuncties

Hoogleraar Revalidatieonderzoek, Dwarslaesie en Aangepast Sporten, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Publicaties

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?