2022 HERO revalidatie werken in de zorg verpleegkundigen

Leer- en innovatienetwerk

In september 2020 is het LIN-concept geïntroduceerd bij Reade. Wat begonnen is als een pilot is uitgegroeid tot een vaststaand concept binnen de organisatie. LIN staat voor Leer- en Innovatie Netwerk en is een samenwerking met Hogeschool Inholland.

Samen leren

De meerwaarde van het netwerk is dat verpleegkundigen in wording, tijdens hun stage(s) alle onderdelen van het vak leren beoefenen op zelfstandig niveau. Concreet gezien houdt LIN in dat een groep verpleegkundige stagiaires op een aantal kamers, samen met hun werkbegeleiders, leren werken, onderzoeken en innoveren. Samen leren staat hierbij centraal, voor zowel de stagiaires als voor de vaste medewerkers.

Continue verbeteren

Het doel van het samen leren, onderzoeken en innoveren is het continue kritisch blijven verbeteren van onze dagelijkse zorgprocessen en behandelingen. Na een intensieve inwerkperiode zijn de stagiaires met elkaar verantwoordelijk voor de zorg van revalidanten die op zogeheten LIN-kamers verblijven, binnen de kliniek. Uiteraard staat de kwaliteit van zorg voorop en zijn er altijd werkbegeleiders op de achtergrond aanwezig.

“We zien dat er mooie ontwikkelingen zijn ontstaan in de lerende houding van de studenten en de verpleegkundigen. De intrinsieke motivatie is verbeterd en er worden kritische vragen gesteld om de zorg te blijven optimaliseren.”
Karin Dul - Opleidingscoördinator verpleegkundige opleidingen

Leerklimaat

Binnen de kliniek ontstaat door de LIN een leerklimaat waarbij studenten en verpleegkundigen een proactieve leerhouding ontwikkelen. Beiden worden uitgedaagd om het kennisniveau en de kunde te vergroten.

Leerdoelen

In de praktijk bespreken de studenten en verpleegkundigen dagelijks een leerdoel en de gewenste begeleidingsstijl. De leerdoelen hebben betrekking op het persoonlijke leerproces van de student en op de te leveren zorg.

Aan het einde van de dag worden deze leerdoelen geëvalueerd. Paul de Jong, en Janneke Willemse ondersteunen het proces door coaching, waardoor er een krachtige leeromgeving aan het ontstaan is.

Paul is inhoudsdeskundige van de revalidatiezorg en opleider in de praktijk van de revalidatiekliniek binnen Reade. Janneke is vanuit Hogeschool Inholland betrokken als zogeheten Lecturer-Practitioner. Janneke is expert ten aanzien van klinisch redeneren, projectbegeleiding, onderzoek en innovatie binnen het verpleegkundige domein en is docent aan de Hogeschool Inholland.

Innovatie

Binnen het LIN wordt er samen aan innovatie gewerkt. Afgelopen half jaar was het onderwerp bijvoorbeeld verpleegkundige rapportage en klinisch leiderschap is aan de orde geweest. Studenten en verpleegkundigen vergroten hiermee hun eigen deskundigheid.

Van elkaar leren

Karin Dul, opleidingscoördinator verpleegkundige opleidingen bij Reade, is enthousiast. “Je leert op deze manier samen met de verpleegkundigen en niet alleen van de verpleegkundigen. Bovendien leren zij ook veel van de stagiaires. Dat heeft als resultaat dat je heel kritisch naar jezelf en naar het werken op de afdeling gaat kijken. Dat is een mooie opstap naar het werken in de praktijk als beginnend beroepsbeoefenaar.”

Uitbreiden LIN-concept

“Onze droom voor de toekomst is om het LIN-concept te verspreiden naar andere afdelingen binnen Reade en het interdisciplinair te maken. Tenslotte is revalidatiezorg een interdisciplinaire setting, waarin je veel diverse disciplines samenwerkt. Op dit moment zijn er ontwikkelingen, welke geïnitieerd zijn vanuit de opleidingscoördinator Karin Dul en revalidatieartsen Judith vloothuis en Marike Maaijers, om het LIN verder uit te breiden met meerdere disciplines. We kunnen niet wachten om met elkaar nog meer toppers voor de zorg op te leiden volgens het LIN-concept!”

Klantenservice

Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. (08.00 - 17.00 uur). Of
stuur ons een e-mail. Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?