2022 HERO revalidatie werken in de zorg verpleegkundigen

Interdisciplinair leer- en innovatienetwerk (I-LIN)

In september 2020 is het LIN-concept geïntroduceerd bij Reade. Wat begonnen is als een pilot is uitgegroeid tot een vaststaand interdisciplinair concept binnen de organisatie. I-LIN staat voor interdisciplinair leer- en Innovatie Netwerk en is een samenwerking met Hogeschool Inholland.

Samen leren

De meerwaarde van het netwerk is dat verpleegkundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten in wording, tijdens hun stage(s) alle onderdelen van het vak leren beoefenen op zelfstandig niveau. Concreet gezien houdt I-LIN in dat een groep stagiaires op een aantal kamers, samen met hun werkbegeleiders, leren werken, onderzoeken en innoveren. Samen leren staat hierbij centraal, voor zowel de stagiaires als voor de vaste medewerkers.

Studenten en zorgprofessionals vertellen over hun ervaringen met het I-LIN.

Continue verbeteren

Het doel van het samen leren, onderzoeken en innoveren is het continue kritisch blijven verbeteren van onze dagelijkse zorgprocessen en behandelingen. Na een intensieve inwerkperiode zijn de stagiaires met elkaar verantwoordelijk voor de zorg van revalidanten die op zogeheten I-LIN-kamers verblijven, binnen de kliniek. Uiteraard staat de kwaliteit van zorg voorop en zijn er altijd werkbegeleiders op de achtergrond aanwezig.

“We zien dat er mooie ontwikkelingen zijn ontstaan in de lerende houding van de studenten en de begeleiders. De intrinsieke motivatie is verbeterd en er worden kritische vragen gesteld om de zorg te blijven optimaliseren.”
Karin Dul - Opleidingscoördinator

Leerklimaat

Binnen de kliniek ontstaat door het I-LIN een leerklimaat waarbij studenten en zorgprofessionals een proactieve leerhouding ontwikkelen. Beiden worden uitgedaagd om het kennisniveau en de kunde te vergroten.

Leerdoelen

In de praktijk bespreken de studenten en begeleiders dagelijks een leerdoel en de gewenste begeleidingsstijl. De leerdoelen hebben betrekking op het persoonlijke leerproces van de student en op de te leveren zorg. Aan het einde van de week worden deze leerdoelen geëvalueerd. Ines Samouco, en Janneke Willemse ondersteunen het proces door coaching, waardoor er een krachtige leeromgeving ontstaan is.

Ines is inhoudsdeskundige van de revalidatiezorg en opleider in de praktijk van de revalidatiekliniek binnen Reade. Janneke is vanuit Hogeschool Inholland betrokken als zogeheten Lecturer-Practitioner. Janneke is expert ten aanzien van klinisch redeneren, projectbegeleiding, onderzoek en innovatie binnen het verpleegkundige domein en is docent aan de Hogeschool Inholland.

Innovatie

Binnen het I-LIN wordt er samen aan innovatie gewerkt. Afgelopen half jaar was het onderwerp bijvoorbeeld verpleegkundige rapportage en klinisch leiderschap is aan de orde geweest. Studenten en zorgprofessionals vergroten hiermee hun eigen deskundigheid.

Van elkaar leren

Karin Dul, opleidingscoördinator bij Reade, is enthousiast. “Je leert op deze manier samen met de zorgprofessionals en niet alleen van de zorgprofessionals Bovendien leren zij ook veel van de stagiaires. Dat heeft als resultaat dat je heel kritisch naar jezelf en naar het werken op de afdeling gaat kijken. Dat is een mooie opstap naar het werken in de praktijk als beginnend beroepsbeoefenaar.”

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).


Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?