Rolstoel in beweging

Stand van zaken contractering zorgverzekeraars 2023

Reade is al langere tijd in gesprek met zorgverzekeraars over de contracten voor 2023. Er is nog veel onzekerheid over de financiële steun, die zorginstellingen nodig hebben in verband met de stijgende kosten. Op landelijk niveau worden gesprekken gevoerd over deze financiële steun.

Reade wacht de uitkomst van deze gesprekken af en sluit geen contracten af met zorgverzekeraars als die niet kostendekkend zijn.

Een uitzondering maken we voor zorgverzekeraars die - vooruitlopend op de landelijke afspraken - wel een aanvullende vergoeding voor de hogere kosten voor energie en personeel willen afspreken, óf die akkoord gaan om dit rechtstreeks met Reade op te lossen. Dat betekent dat wij contracten afsluiten met verzekeraars die:

  • de volledige prijsverhogingen (indexaties) conform het Integraal Zorg Akkoord (IZA) betalen.
  • voldoende volumeruimte geven om de benodigde zorg te kunnen leveren.
  • toezeggen Reade te compenseren voor de hogere energiekosten (+200%) en de aanstaande nieuwe CAO.

Overzicht onderhandelingen per zorgverzekeraar.

Bekijk de status aan van de lopende onderhandelingen per zorgverzekeraar.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?