Wachtkamer client

GO-test studie

De GO-TEST studie is een multi-center interventionele studie met jichtcliënten die gaan starten met urinezuurverlagende therapie. De studie is opgezet door de werkgroep jicht in het kader van kennislacunes geformuleerd door de NVR.

Bij cliënten met jicht zijn er twee verschillende strategieën voor het behandelen van verhoogd urinezuur bij patiënten met jicht. Op dit moment is nog niet duidelijk welke strategie, de treat-to-avoid-symptoms of treat-to-target stategie, het beste is op het gebied van effectiviteit en veiligheid.

Het vergelijken van de effectiviteit en veilgheid van twee strategieën voor het behandelen van jicht bij cliënten met een verhoogd urinezuur.

In de studie wordt de treat-to-avoid-symptoms strategie vergeleken met treat-to-target strategie gedurende 2 jaar. De behandelend reumatoloog voert de behandeling volgens één van deze principes uit. Cliënten worden ingeloot in 1 van de behandelstrategieën. In de treat-to-target strategie wordt de patiënt behandeld met medicijnen die het urinezuur verlagen. Het urinezuur wordt periodiek gemeten en de reumatoloog past hierop de behandeling aan. In de treat-to-avoid-symptoms strategie wordt behandeling alleen aangepast als er sprake is van verergering van klachten.

De reumatoloog behandelt de cliënt volgens de gelote behandeling. Het onderzoek duurt 2 jaar. Cliënten worden naast de reguliere zorg 3 maal extra gezien voor het onderzoek (bij start en na 1 en 2 jaar). Elke 3 maanden vullen de cliënten online vragenlijsten in.

Ja, deelnemen is mogelijk. Vraag hiervoor een verwijzing via jouw reumatoloog. Of meld je aan via jicht@reade.nl als er sprake is van jicht, een verhoogd urinezuur in het bloed én nog geen gebruik van urinezuur verlagende medicatie.

De Biobank werkt nauw samen met de onderzoeker van de studie waaraan je deelneemt. Nadat je schriftelijke toestemming hebt gegeven voor het desbetreffende onderzoek wordt er wat extra bloed geprikt. Soms kan ook naar urine gevraagd worden. Deze materialen worden door de Biobank voor een langere periode ingevroren in grote vriezers. Op aanvraag van de onderzoeker kan er materiaal uit de vriezers gehaald worden om extra laboratoriumonderzoek mee te doen. Dit onderzoek kan voor jou leiden tot verbetering van de behandeling waardoor je mogelijk minder klachten ervaart.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?