Jan van Breemenstraat

Apremilast studie

In de apremilast-studie worden de effecten van apremilast op indicatoren voor hart- en vaatziekten onderzocht.

Apremilast is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van artritis psoriatica. Naast dat dit medicijn de ontsteking vermindert, zijn er ook aanwijzingen dat apremilast positieve effecten heeft op het hart, de bloedvaten en op factoren die hiermee samenhangen. In de apremilast-studie onderzoeken we de effecten van dit medicijn op hart- en bloedvaten en de metabole effecten.

Het doel van de studie is om de cardiometabole effecten van apremilast bij patienten met artritis psoriaca in kaart te brengen.

Bij de start van apremilast, na 6 maanden en na 1 jaar gebruik vindt extra onderzoek plaats, namelijk: bloedonderzoek, een echo van de halsslagaders (cIMT) en een DEXA-scan. Door de uitkomsten van de onderzoeken te vergelijken, kunnen we de effecten van apremilast in kaart brengen

Deelname aan de apremilast-studie duurt 1 jaar. Naast de reguliere zorg die plaatsvindt, zoals bezoeken aan de polikliniek, vinden er extra metingen plaats. Bij start, na 6 maanden en na 12 maanden vindt er een cIMT, DEXA-scan plaats. Onderzoeken worden zo goed mogelijk gecombineerd met de standaard zorg die de patiënt ontvangt.

Deelname is mogelijk bij start van apremilast. Aanmelden via jouw reumatoloog of bij de onderzoeker. Inschrijven kan tot 31 december 2022.

De Biobank werkt nauw samen met de onderzoeker van de studie waaraan je deelneemt. Nadat je schriftelijke toestemming hebt gegeven voor het desbetreffende onderzoek wordt er wat extra bloed geprikt. Soms kan ook naar urine gevraagd worden. Deze materialen worden door de Biobank voor een langere periode ingevroren in grote vriezers. Op aanvraag van de onderzoeker kan er materiaal uit de vriezers gehaald worden om extra laboratoriumonderzoek mee te doen. Dit onderzoek kan voor jou leiden tot verbetering van de behandeling waardoor je mogelijk minder klachten ervaart.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?