Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

Onderzoeksfaciliteiten

Reade levert een wezenlijke bijdrage aan de innovatie van revalidatiegeneeskunde en reumatologie,  en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Uitgangspunt is verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt. Reade wetenschappelijk onderzoek is met name gericht op de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Faciliteiten

Het Duyvensz-Nagel Onderzoekslaboratorium (locatie Overtoom) en het Klinimetrie Laboratorium (locatie Dr. Jan van Breemenstraat) hebben zeer goede onderzoeksfaciliteiten. Er werken verschillende onderzoekers onder supervisie van een hoofdonderzoeker aan wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot promotie. Reade beschikt hierdoor over gekwalificeerde onderzoekers en kan als organisatie haar nationale- en internationale toppositie op het gebied van revalidatiegeneeskunde en reumatologie behouden en verder uitbouwen.

Onderzoeksbureau

Reade verricht al tientallenjaren wetenschappelijk onderzoek, voorheen onder de namen Revalidatie Centrum Amsterdam en het Jan van Breemen Instituut. De omvang van het wetenschappelijke onderzoek is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het onderzoeksbureau is speciaal opgericht om alle wetenschappelijke onderzoeken centraal te coördineren en te faciliteren. Hoofddoel is dat onderzoekers zich zoveel mogelijk kunnen richten op wetenschappelijk onderzoek.

Een Wetenschappelijke Raad beoordeelt onderzoeksprotocollen en brengt daarover een advies uit aan de Raad van Bestuur. Een externe medische ethische toetsingscommissie beoordeelt het onderzoek vervolgens en moet formeel toestemming geven, voordat een onderzoek gestart mag worden. Het onderzoeksbureau begeleidt deze procedure en ziet erop toe dat onderzoek niet start zonder deze toestemming.

Tevens is het onderzoeksbureau een vraagbaak voor onderzoekers, verzorgt het de publiciteit rondom onderzoek en helpt het onderzoekers bij het aanvragen van onderzoekssubsidies.

Samenwerkingspartners

  • De afdelingen reumatologie en revalidatie van VUmc, en de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • De afdeling kindergeneeskunde, revalidatie en reumatologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC).
  • Sanquin Research bloedbank. Promovendi van Reade zijn gedetacheerd bij Sanquin Research.
  • Stichting Arthron, Research Centre for Rheumatic Diseases. Stichting Arthron is een samenwerkingsverband tussen Reade, Sanquin Research, Slotervaartziekenhuis, AMC/UvA en VUmc.
  • Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afdeling fysiologie, Nijmegen.
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Bewegingswetenschappen.
  • Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, afdeling orthopedie, Amsterdam.
  • Leids Universitair Medisch Centrum.