PDF

Mijn reumazorg bij OLVG

Ben je cliënt bij Reade, locatie OLVG Oost, en sta je bij meerdere specialismen van OLVG onder behandeling? Onlangs heb je een brief van Reade ontvangen dat wij vanaf 1 maart 2023 jouw reumazorg overdragen aan OLVG. Op deze pagina lees je meer hierover.

OLVG en Reade hebben gezamenlijk besloten de zorg anders in te richten naar het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Vanaf 1 maart 2023 dragen we jouw reumazorg over aan de polikliniek reumatologie van OLVG. Dit doen wij omdat het voor jouw medische situatie belangrijk is dat de zorg die je ontvangt zoveel mogelijk binnen dezelfde zorginstelling geboden wordt.

Wat betekent dit voor jou?

  • Je blijft op locatie OLVG Oost in behandeling.
  • Is na 1 maart al een afspraak voor je ingepland in OLVG? Dan komt deze afspraak te vervallen en plant OLVG een nieuwe afspraak voor je in. Hierover ontvang je bericht van OLVG.
  • Het kan zijn dat je dezelfde reumatoloog houdt of dat je overgaat naar een collega reumatoloog.

Toestemmingsformulier

  • Vanwege jouw privacy en voor het voortzetten van je behandeling is het van belang dat je het ontvangen toestemmingsformulier ondertekent. Daarmee geef je Reade toestemming jouw medische gegevens te delen met OLVG. Wij willen je vragen het getekende formulier uiterlijk 25 januari 2023 aan ons te retourneren, zodat het voor Reade mogelijk is om gegevens uit jouw dossier tijdig over te dragen aan OLVG.

Heb je vragen?

Verhuist jouw reumazorg naar OLVG? Dan hebben wij vanuit Reade geen invloed op de reumatoloog die jou behandelt.

Vindt jouw afspraak voortaan plaats in JvB? Het aantal mensen met reuma dat vanuit OLVG naar locatie JvB komt is zo groot, dat we niet kunnen garanderen dat alle cliënten bij hun eigen reumatoloog ingepland worden.

Regionaal zijn afspraken gemaakt die in de situatie met OLVG en Reade ervoor zorgen dat enkelvoudige reumazorg, als je alleen in behandeling bent bij de reumatoloog, verleend wordt door Reade. Multidisciplinaire zorg, als je in behandeling bent bij meerdere specialismen, wordt overgedragen aan OLVG. Deze afspraken zijn o.a. bedoeld om de zorg te leveren zoals die het beste bij de medische situatie van de cliënt past.

Nee, deze afspraak wordt opnieuw ingepland. Wij doen ons best deze afspraak zo dicht mogelijk bij jouw huidige datum en tijdstip in te plannen.

We willen er samen met OLVG voor zorgen dat we onze cliënten de meest passende zorg op de juiste plek bieden.

Klopt het dat je ook bij andere specialismen in het OLVG in behandeling bent?
Voor de specialisten in OLVG is het dan van belang dat ze tijdens jouw behandeling het gehele dossier kunnen inzien, dus ook van andere specialismen. Om die reden word je voortaan behandeld vanuit het elektronisch patiëntendossier in OLVG. Hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig voor het delen van gegevens uit jouw medisch dossier met OLVG.

Een machtiging is geldig tot je kind 12 jaar is. Dan veranderen de rechten van het kind.

Vanaf 12 jaar - wat verandert er?
De wet zegt dat een kind van 12 oud genoeg is om mee te beslissen over medische behandelingen. Vanaf die leeftijd beslissen kind en ouder(s) of voogd dus samen. Dit is een transitiefase naar zelfstandig beslissen zodra een kind 16 jaar is. Om een kind te begeleiden naar zelfstandigheid, krijgt een kind stapsgewijs meer regie en privacy.

Recht op privacy
Vanaf 12 jaar krijgt een kind toegang tot het eigen dossier. Volgens de wet heeft een kind vanaf dan ook recht op privacy. Daarom stoppen op die leeftijd eventueel lopende machtigingen. Ouder of voogd krijgen dan alleen nog toegang tot de gegevens in MijnReade als het kind dat goed vindt. Toegang tot het dossier van je kind kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk. Ouder en kind krijgen sowieso voldoende informatie om samen beslissingen te kunnen nemen.
Als je als ouder of voogd toegang wilt, moet je samen met je kind een (nieuwe) machtiging aanvragen.

Meer weten?
De folder ‘12 jaar of ouder?’ is gemaakt voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Dat is een belangrijke periode, want een kind is dan op weg naar zelfstandigheid.

Laten we samen zorgen dat het kind leert omgaan met die verantwoordelijkheid voor het 16 jaar oud is.

Een machtiging is geldig tot de volgende verjaardag van een kind.

Vier weken voordat de machtiging vervalt, informeren wij jullie per e-mail. Overleg dan samen of een nieuwe machtiging nog nodig is. Je bent dan tenslotte beiden weer een jaartje ouder.

Ook mag een kind van 12 jaar of ouder een machtiging op elk moment stopzetten.

Eenmaal 16 jaar oud wordt de machtiging automatisch stopgezet en beslist de jongere helemaal zelf. Laten we samen zorgen dat er goed omgegaan kan worden met die verantwoordelijkheid voor de leeftijd van 16.

Lees meer in de folder.

De 16e verjaardag is een belangrijk moment, want de wet zegt dat iemand dan voortaan zelf mag beslissen over medische behandelingen.
Toestemming van ouder(s) of voogd is niet meer nodig.

Daarnaast zegt de wet dat iemand vanaf 16 jaar recht heeft op volledige bescherming van de privacy. Iemand valt dan onder de wet volwassenen.

De arts en andere behandelaren van Reade hebben dan een geheimhoudingsplicht. Zij mogen ouder(s) of voogd dus niet meer vertellen hoe het met de cliënt of de behandeling gaat. Vanwege privacy en onze geheimhoudingsplicht worden machtigingen automatisch stopgezet wanneer een cliënt 16 wordt.
Diegene bepaalt dan helemaal zelf wie welke informatie mag krijgen.

Een machtiging voor een mantelzorger is (maximaal) 3 jaar geldig, waarna deze automatisch stopt.

Een machtiging voor een jong volwassene tot 22 jaar oud, stopt jaarlijks op de verjaardag van de cliënt. Dan zijn de gemachtigde en de cliënt beiden weer een jaartje ouder en kunnen zij opnieuw de afweging maken of een machtiging nog nodig is.

Desgewenst kan deze machtiging jaarlijks verlengd worden tot de leeftijd van 22.
Jullie ontvangen vier weken voorafgaand aan de verjaardag van de cliënt beiden een herinnering per mail.

Let op: Een cliënt mag op elk moment een machtiging stopzetten.

Toon meer veelgestelde vragen Toon minder veelgestelde vragen

Klantenservice

Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. (08.00 - 17.00 uur). Of
stuur ons een e-mail. Wij streven ernaar je mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?