MRI-onderzoek

Wat is een MRI?

MRI of kernspintomografie is de nieuwste methode om te zien wat er binnen uw lichaam gebeurt. Via de MRI kan de radioloog zich een beeld vormen van wat zich in uw lichaam afspeelt, zonder dat daarvoor een ingreep nodig is en zonder dat er gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen. MRI geeft informatie die niet op een andere manier te verkrijgen is.  

Hoe werkt MRI?

Bij MRI wordt gebruik gemaakt van magneetvelden en radiogolven. Tijdens het onderzoek wordt u in een magnetisch veld geplaatst. De waterstofatomen in uw lichaam richten zich in dit veld en daardoor reageren zijn op de radiosignalen van het MRI-systeem. De waterstofatomen worden daardoor zelf kleine zendertjes waarvan de signalen weer kunnen worden opgevangen, geordend en via een computer omgezet in een afbeelding van de onderzochte lichaamsdelen.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

Indien u magnetische en/of elektrische hulpmiddelen heeft (bijv. een pacemaker), bepaalde vaatclips in de schedel of een inwendige gehoorprothese, dan mag u geen MRI ondergaan. Heeft u in de metaalindustrie gewerkt, wilt u dit dan melden.

Welke voorbereidingen zijn van belang?

In het algemeen hoeft u voor een MRI-onderzoek geen dieet te houden of speciale richtlijnen te volgen. Als dat wel nodig is, hoort u dit van tevoren. Omdat het onderzoek wordt gestoord of gevaar kan opleveren door metalen voorwerpen mag u die niet meenemen in de onderzoeksruimte. Oogmake-up bevat metalen. Wij verzoeken u, indien onderzoek van het hoofd zal plaatsvinden, uw ogen voor dit onderzoek niet op te maken. Het is gewenst dat u zo min mogelijk kleding draag met ritsen, knopen of metalen delen. U kunt uw bezittingen achterlaten in een afsluitbare kleedkamer. Neem dus in geen geval de volgende voorwerpen in de magnetische ruimte mee:

  • munten
  • sieraden
  • horloges
  • manchetknopen
  • gehoorapparaten
  • andere metalen voorwerpen

Hoe verloopt het onderzoek?

Het apparaat ziet eruit als een ronde tunnel en is aan de voor- en achterzijde open. U ligt op een onderzoekstafel in deze tunnel. De laborant heeft doorlopend contact met u via een intercom en kan u gedurende het hele onderzoek zien en horen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard ritmisch geluid op het moment dat de foto’s gemaakt worden. Het geluid dat u hoort is afkomstig van het omschakelen van de radiospoelen. Het zijn normale geluiden bij een MRI-onderzoek. Tijdens het onderzoek is het soms mogelijk om muziek te luisteren. U kunt eventueel een eigen CD meenemen.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk ontspant en zo stil mogelijk blijft liggen want bewegingen beïnvloeden het resultaat in negatieve zin.

Het onderzoek

Het MRI-onderzoek vindt plaats in een ruimte, die is afgeschermd tegen radiogolven van buitenaf. U ligt op de onderzoekstafel die tijdens het onderzoek in de magneet van het toestel wordt geschoven. Dit is geen afgesloten ruimte. Indien u claustrofobisch bent, of niet goed tegen kleine ruimtes kunt, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Voor het zichtbaar maken van sommige organen is het nodig een contrastvloeistof te gebruiken. Als dat bij u nodig is, wordt een infuus ingebracht waardoor tijdens het onderzoek het contrastmiddel wordt toegediend.

Contrastmiddel

Het bij MRI-onderzoek gebruikte contrastmiddel wordt al vele jaren gebruikt om de resultaten van het onderzoek te verbeteren. Het betreft een zeer veilig middel, waarbij slechts zelden bijwerkingen worden gezien. Als er bij een eerdere contrasttoediening bij u complicaties zijn opgetreden waarvoor behandeling noodzakelijk was zult u voorafgaand aan het onderzoek medicijnen moeten innemen. U krijgt dan kort voor het onderzoek nog een medicijn toegediend. Dit medicijn kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek niet zelf een voertuig mag besturen. Laat u daarom begeleiden.

Als er bij een eerder onderzoek bij u een complicatie is opgetreden zoals hierboven beschreven, en als dit bij het maken van de afspraak niet met u is besproken, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het gehele onderzoek duurt 30-60 minuten.

Het maken van een afspraak

Het aanvraagformulier MRI laat u achter bij de administratie (afdeling Radiologie). Er wordt telefonisch contact met u opgenomen door de organisatie Annatommie. Dit kan een aantal weken duren in verband met de wachttijd voor MRI onderzoeken. Na het maken van de afspraak ontvangt u een schriftelijke bevestiging van Annatommie met aanvullende informatie en een routebeschrijving.

Locatie onderzoek

Reade laat de MRI onderzoeken verrichten bij:

Annatommie
Fred. Roeskestraat 71e
1076 EC Amsterdam

Hoe gaat het na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis. De kans op bijwerkingen is erg klein.

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag ontvangt u van uw behandelend arts. Wanneer u de afspraakbevestiging heeft ontvangen voor het MRI onderzoek kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau voor het maken van een vervolgafspraak met uw behandelend arts. Ons streven is om de uitslag binnen 14 dagen te realiseren.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie van Reade: (020) 589 62 52.