Echografie extremiteiten onderzoek

Wat is een Echografie onderzoek?

Echografie is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een afbeelding gemaakt wordt van inwendige structuren in het lichaam. 

Welke voorbereidingen zijn van belang?

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek wordt de huid ingesmeerd met gel bij het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze gel zorgt ervoor dat er goed contact is tussen de transducer en uw huid. Met een transducer die geluidsgolven uitzendt, wordt uw huid afgetast. De geluidsgolven worden door uw organen teruggekaatst en opgevangen door de transducer. Op deze manier ontstaat er een afbeelding van de organen op het beeldscherm.

Als er door uw arts een punctie is aangevraagd, wordt naar aanleiding van de beelden besloten of er wel of geen injectie gegeven wordt.

De punctie gebeurt met een zeer dunne naald die op de plaats van het te onderzoeken orgaan door de huid gaat. De huid wordt eventueel eerst plaatselijk verdoofd. Het onderzoek kan enigszins pijnlijk zijn. Een radioloog, dit is een gespecialiseerde arts, brengt de naald in. De naald is zichtbaar op het scherm van de echografie-apparatuur. De naald kan hierdoor snel op de goede plaats worden gebracht.

Als deze injectie gegeven wordt, moet u dit gewricht de eerste dag/dagen ontlasten. De radioloog zal dit met u bespreken. Het kan zijn dat de pijn de eerste dagen heftiger is; dit is normaal.

Het besturen van een voertuig

Het is verstandig om, als er een injectie heeft plaatsgevonden, hierna niet zelf een voertuig te besturen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Hoe gaat het na het onderzoek?

De uitslag ontvangt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

U kunt na het onderzoek gewoon naar huis. Wanneer er een punctie gegeven is kan er na afloop van de behandeling napijn optreden. Hiervoor kunt u paracetamol innemen, maximaal 6-8 per dag. Andere bijwerkingen zijn niet te verwachten.

Wanneer is de uitslag bekend?

Wanneer u de afspraakbevestiging heeft ontvangen voor het echo onderzoek, kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau voor het maken van een vervolgafspraak met uw behandelende arts. Ons streven is om de uitslag binnen 14 dagen te realiseren.  

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie van Reade: (020) 5896252.