Echo onderbuik

Wat is een Echografie onderzoek?

Echografie is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een afbeelding gemaakt wordt van inwendige structuren in het lichaam. 

Welke voorbereidingen zijn van belang?

Voor de meeste onderzoeken hoeft u geen voorbereidingen te treffen. De onderzoeken waarbij wel vooraf voorbereidingen moeten worden getroffen zijn hieronder vermeld.

Als er voorafgaand aan dit onderzoek binnen 1 week een röntgenonderzoek gepland staat met bariumpap (bij onderzoek van uw maag, dunne darm of dikke darm) wilt u dit dan direct melden? Deze pap stoort namelijk het onderzoek.

Onderbuik
Voor dit onderzoek moet u een volle blaas hebben. Twee uur voorafgaand onderzoek drinkt  u vier of vijf bekers water. De laatste beker drinkt u uiterlijk 1 uur voor het onderzoek. Hierna mag u niet meer plassen!

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek wordt de huid ingesmeerd met gel bij het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze gelei zorgt ervoor dat er goed contact is tussen de transducer (soort microfoon) en uw huid. Met een echoscopie kop (transducer) die geluidsgolven uitzendt, wordt uw huid afgetast. De geluidsgolven worden door uw organen teruggekaatst en opgevangen door de transducer. Op deze manier ontstaat  er een afbeelding van de organen op het beeldscherm.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Hoe gaat het na het onderzoek?

U kunt na het onderzoek gewoon naar huis, u heeft geen last van bijwerkingen. 

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag ontvangt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Wanneer u de afspraakbevestiging heeft ontvangen voor het echo onderzoek, kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau voor het maken van een vervolgafspraak met uw behandelend arts. Ons streven is om de uitslag binnen 14 dagen te realiseren.  

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie van Reade: (020) 5896252.