CT-onderzoek

Wat is een CT-onderzoek?

Een CT-onderzoek (Computer Tomografie) is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen een dwarsdoorsnede van een lichaamsdeel gemaakt wordt.

Welke voorbereidingen zijn van belang?

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen, het volgende is wel van belang:

  • Mocht u zwanger zijn, wilt u dit dan direct melden?
  • Als er een CT-scan gemaakt wordt van uw bekken/heup of rug en er staat binnen 1 week vóór deze afspraak een onderzoek gepland met bariumpap (van uw maag, dunne darm of dikke darm), wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De pap stoort namelijk het onderzoek.

Hoe verloopt een onderzoek?

U wordt verzocht op de onderzoekstafel te gaan liggen. Indien nodig wordt er met kussentjes voor gezorgd dat het lichaamsdeel wat wordt gefotografeerd niet bewogen kan worden.

Eerst wordt er een overzichtsfoto gemaakt, op basis hiervan kunnen de laboranten precies instellen hoe de scan gemaakt moet worden. Tijdens de foto schuift de tafel door een ronde opening van het CT-apparaat. Dit is geen tunnel! Naar aanleiding van deze foto wordt de echte scan gemaakt. 

Hoe lang duurt het onderzoek?

De scan zelf duurt maximaal 1 minuut, het gehele onderzoek (afhankelijk van het te scannen lichaamsdeel) duurt ongeveer 30 minuten.

Hoe gaat het na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis, u heeft geen last van bijwerkingen.

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag ontvangt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Wanneer u de afspraakbevestiging heeft ontvangen voor de CT scan, kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau voor het maken van een vervolgafspraak met uw behandelende arts. Ons streven is om de uitslag binnen 14 dagen te realiseren. 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie van Reade: (020) 589 62 52.