Barbotage behandeling van de schouder

Wat is een Barbotage onderzoek?

Uw arts heeft een verkalking in uw schouder vastgesteld. Een methode om dit te verhelpen is barbotage. Hierbij wordt onder echogeleide de verkalking in beeld gebracht. Daarna prikt een radioloog de verkalking aan met een naald. Zo wordt geprobeerd de verkalking te fragmenteren, in zoveel mogelijk kleine stukjes te verdelen. Dit wekt een ontstekingsreactie op waarbij het lichaam zelf de kalkdeeltjes moet opruimen. 

Welke voorbereidingen zijn van belang?

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Onder plaatselijke verdoving worden de verkalkingen onder echo geleiding aangeprikt met een naald. Aan het eind van de behandeling wordt nog het medicijn Kenacort ingespoten om de behandeling te begunstigen. Bij een meerderheid van de pati├źnten heeft de behandeling een goed resultaat.

Het besturen van een voertuig

Na de behandeling mag u niet zelf een voertuig besturen, laat u daarom ophalen of begeleiden.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Hoe gaat het na het onderzoek?

De verdoving is na ongeveer een uur uitgewerkt. Wij raden u aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet te hevig zal zijn. Hiervoor kunt u paracetamol 500 mg. nemen, maximaal 6 tabletten per dag. De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan voor de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnmedicatie op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. Ik de loop van enkele weken word de pijn minder. U kunt wat kleine opvliegers krijgen de eerste dagen.

Indien u diabetes mellitus heeft en daarvoor insuline spuit dient u na de corticostero├»den injectie de bloedsuikers de eerste vijf dagen frequenter te controleren. 

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag ontvangt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Wanneer u de afspraakbevestiging heeft ontvangen voor het barbotage onderzoek, kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau voor het maken van een vervolgafspraak met uw behandelende arts. Ons streven is om de uitslag binnen 14 dagen te realiseren. 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie van Reade: (020) 589 62 52. Heeft u in de weken na de punctie meer pijn of andere klachten neem dan contact op met uw behandelend arts.