PDF

Hersenletsel triageboom 3

Een cliënt doorverwijzen wegens aanhoudende klachten na licht traumatisch hersenletsel (LTHL)

Voor veel cliënten met LTHL volstaat zorg in de eerste lijn. De expertise van Reade ligt in het behandelen van cliënten met multiple klachten en problemen. Dit doen wij binnen een multidisciplinair team met vooral aandacht voor weekstructuur, lichamelijk klachten, psychische factoren en maatschappelijk factoren.

Hersenschudding, post-commotioneel syndroom

  • Start met ergotherapie in de 1e lijn.
  • Verwijs naar psycholohie als angst, depressie of PTSS op de voorgrond staat.
  • Vul zo nodig aan met fysiotherapie.

Indien na drie maanden onvoldoende resultaat:

  • Overweeg verwijzing naar revalidatiegeneeskunde of GGZ.

Acuut

  • Verwijs naar Reade voor diagnostiek en, zo nodig, revalidatiebehandeling.

Chronisch

Overweeg verwijzing naar Reade bij:

  1. Cognitieve, communicatieve of gevolgen in mobiliteit die activiteiten en participatie belemmeren.
  2. Vragen over spasticiteit.
  3. Achteruitgang in functioneren.
Hersenletsel boom
Download de PDF door op het schema te klikken

Regel de verwijzing

Voor informatie bel de verwijzerslijn 020 - 242 1100. Of contact de juiste afdeling via de keuzehulp.

Klantenservice

Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

Tips voor de website?